Brief over woongenot Harlingen

Categorie: Nieuws Gepubliceerd: donderdag 02 april 2015

Geachte Gemeenteraad Harlingen,

Verenigd Links ziet dat door de invloed van het toenemend autoverkeer wat het toerisme met zich meebrengt Harlingen zo langzamerhand dichtslibt en er nu elke planologische mogelijkheid wordt benut om meer parkeergelegenheid en betere aanrijd routes te scheppen voor al die bezoekers. In de afgelopen jaren is het parkeerterrein bij de Tjerk Hiddeszsluizen enorm uitgebreid, en een verwilderd stukje gemeentegrond bij de Oude Mullen “De Bazuin” is een parkeerterrein geworden en de weilanden om de stad veranderen in groene parkeergarages.

Wij als Verenigd Links vinden dit geen goede ontwikkeling. Want het uitzicht, de landschappelijke ruimte, de veiligheid en de mobiliteit van de inwoners in onze gemeente wordt hier ernstig door verstoord.

Naar de mening van Verenigd Links moet er ander beleid op dit terrein worden gevoerd, zodat de belangen van de inwoners van Harlingen met betrekking tot rust, groen, veiligheid en een parkeerplek, eindelijk eens centraal komen te staan. Nu geeft u voorrang aan grootschaligheid, inkomsten en het faciliteren van het autoverkeer. Het zou beter zijn om als gemeente samen met de provincie en Arriva te bevorderen dat de bezoekers van de eilanden per trein komen. Biedt ze gratis openbaar vervoer aan, winst voor het milieu en het woongenot hier in Harlingen.

Hoogachtend,

Drs. Jan van den Hoff

Voorzitter Verenigd Links Harlingen

Europees leger geen goed idee

Categorie: Nieuws Gepubliceerd: vrijdag 20 maart 2015

De voorzitter van de Europese Commissie, Jean Claude Jüncker,pleit voor een Europees leger. Europa moet daarmee aan Rusland tonen dat ze haar waarden verdedigt.

Met een Europees leger kan Europa geloofwaardig op dreiging reageren vindt Jüncker. “dat leger zou ons helpen een gezamenlijke buitenlandse en veiligheidspolitiek te voeren en gezamenlijk de verantwoordelijkheid van Europa op ons te nemen”, zei hij in een interview in de Duitse krant Die Welt.

Dat is beslist geen goed idee. Er is in Europa sprake van een gespannen situatie, dan is het veel beter om te laten zien dat je vrede wilt. Laat in plaats van te roepen om een Europees leger merken dat je geen spanning maar ontspanning wilt in de verhouding tussen Oost en West. Europa gaat er altijd prat op dat er dankzij de EU vrede is. Handel daar dan ook naar nu de Koude oorlog weer de kop op steekt.

Verder is het bezwaarlijk vanuit democratisch oogpunt. Zware beslissingen rondom een Europees leger moet je nooit neerleggen bij een Euro commissaris, want die zijn niet democratisch gekozen, ze zijn slechts benoemd.

De roep om een Europees leger richt zich nadrukkelijk tegen Rusland. Terwijl we vrede nodig hebben en het vijanddenken van Jüncker daar helemaal niet in past.

Addy Stoker

Voorzitter Verenigd Links

 

Verkiezingsdebat Fryslan

Categorie: Nieuws Gepubliceerd: woensdag 18 maart 2015

Dreamen foar Fryslân en it Ferkiezingsdebat, tiisdei 17 maart om 18.15 oere live op Omrop Fryslân Televyzje

Hokker politike partij wurdt moarn by de provinsjale steateferkiezings de grutste partij fan Fryslân? Wat binne de grutte tema’s yn ús provinsje dêr’t jo woansdei 18 maart oer stimme kinne? Op dizze fragen kinne jo jûn in antwurd ferwachtsje yn it Omrop Fryslân-debat op tillevyzje.

Listlûkers fan de njoggen partijen dy’t fjouwer jier lynd yn Provinsjale Steaten keazen binne, geane yn debat oer ferskate ûnderwerpen lykas wynmûnen, gas –en sâltwinning, iepenbier ferfier, Kulturele Haadsted 2018 en de besteging fan it NUON-jild.

Dêrnjonken fertelle de njoggen listlûkers wat harren dream foar Fryslân is.

It programma op tillevyzje set om 18.15 oere útein en duorret oan’t 19 oere ta. Dêrnei giet it programma noch ûngefear in heal oere troch op ynternet (www.omroplive.nl). Presintatoaren fan it debat op tillevyzje binne Simone Scheffer en Eric Ennema. Op ynternet nimt polityk ferslachjouwer Atze Jan de Vries fan de Ljouwerter Krante dizze rol ek foar syn rekken.

It Ferkiezingsdebat wurdt organisearre troch Omrop Fryslân en de Ljouwerter krante. It debat is live te folgjen op 'e televyzje mei de listlûkers fan de partijen dy’t meidogge oan de Provinsjale Steateferkiezings. De sittende partijen sille yn ien-op-ien debatten mei inoar yn de slach oer de takomst fan ús provinsje. Ek krije se de romte om har dream foar Fryslân oan de kiezers oer te bringen.

Gerrit Breteler sil in kritysk liet fersoargje oer de Fryske polityk en Asing Walthaus fan de Ljouwerter Krante sil de boel oereidzje. En alle nije partijen komme ek oan it wurd oer harren programma’s en plannen mei Fryslân

Aftrap provinciale verkiezingen

Categorie: Nieuws Gepubliceerd: woensdag 18 februari 2015

Op maandag 16 februari was de aftrap van de provinciale verkiezingscampagne waar uiteraard Verenigd Links met llijsttrekker Ad van der Kolk aanwezig was. De Commissaris van de Koning gaf maandag het startsein voor de Wat kies jij in 18.3 seconden? De verkiezingen voor de Provinciale Staten zijn op woensdag 18 maart 2015.

De campagne is bedacht door studenten Bestuurskunde van de Thorbecke Academie. Uit onderzoek bleek dat het gemiddeld 18,3 seconden duurt om een stembiljet in te vullen. Het tijdconcept werd de rode draad van de verkiezingscampagne, de stemhulp is te vinden op www.stemmeniszogedaan.nl