Teleurstellend, maar: uithuilen en opnieuw beginnen

Categorie: Nieuws Gepubliceerd: vrijdag 24 november 2017 Geschreven door Super User

Bijzonder teleurstellend verliepen de gemeenteraadsverkiezingen in Leeuwarden voor Verenigd Links in Leeuwarden, het verlies van de enige zetel in de Raad komt hard aan. Er is inhoudelijk een hele goede campagne gevoerd, heel veel inzet en met meer mensen op de kandidatenlijst dan Verenigd Links ooit gehad heeft. Grote dank voor die enorme inzet.  De afgelopen 4 jaar hebben we heel hard gewerkt en veel publiciteit gekregen, wij kunnen er met ons verstand niet bij dat Verenigd Links, de enige partij die duidelijk heeft gemaakt niet te willen snijden in de budgetten voor het sociaal domein op deze manier de verkiezingen uit moet komen. Men kiest er dus voor om wel stevig het mes te zetten in de noodzakelijke voorzieningen. Dit gaan heel veel mensen voelen, maar men kiest er blijkbaar zelf voor, totdat het hen persoonlijk treft.

Ook deze campagne heeft weer nieuwe leden opgeleverd, daar zijn wij blij mee, want we bouwen verder aan Verenigd Links, voor al die mensen die ons nodig hebben nu en straks. Verenigd Links is meer dan Leeuwarden alleen, de afdelingen in Harlingen en Assen willen in maart graag meedoen aan de Raadsverkiezingen.  We gaan niet zitten mokken maar doen waar Verenigd Links goed in is, het echte linkse geluid laten horen. 

In maart 2019 zijn er in Fryslân provinciale verkiezingen en daar werken wij naar toe. De evaluatie van de herindeling verkiezingen heeft opgeleverd dat:

 • Verenigd Links doorgaat met het ombudswerk
 • Er meer tijd besteed gaat worden aan de partij organisatie
 • Er nieuwe thema’s zijn benoemd waarmee Verenigd Links de komende tijd mee aan de slag gaat.
 • De fractie/ leden vergadering vanaf 1 januari twee wekelijks zullen worden gehouden.
 • Er een actieagenda Prov19 zal worden opgesteld.

Schriftelijke vragen Zalen Schaaf

Categorie: Nieuws Gepubliceerd: maandag 20 november 2017 Geschreven door Super User

Schriftelijke vragen aan Burgemeester en Wethouders conform art. 41, eerste lid van het Reglement van Orde van de Gemeenteraad van Leeuwarden.

Geacht College,

Wethouder Sjoerd Feitsma heeft  aangegeven dat Skaaf geen huur betaalt en op deze wijze subsidie ontvangt van de gemeente.

 1. Skaaf uitbater Carel Nout meldt echter dat er wel degelijk huur wordt betaald, is dat juist?
 2. wanneer het juist is dat Skaaf huur betaalt, volgt er dan restitutie? Of wordt er alsnog subsidie verleend?

Hoogachtend,

Jan van Olffen  fractie Verenigd Links.

Schriftelijke vragen Omrin

Categorie: Nieuws Gepubliceerd: maandag 20 november 2017 Geschreven door Super User

 

Schriftelijke vragen aan Burgemeester en Wethouders conform art.41, eerste lid van het Reglement van Orde van de gemeenteraad van Leeuwarden.

Geacht College,

De gemeente Leeuwarden is aandeelhouder van Omrin. Verenigd Links heeft vragen over het personeelsbeleid van dit aan de gemeente gerelateerde bedrijf, en de ontstane onrust onder het personeel. ( deze vragen hebben overigens geen betrekking op ontslagen inzake integriteitvraagstukken die onlangs ook zijn voorgevallen).

 1. Verenigd Links heeft begrepen dat er bij Omrin uitvoerenden op non actief zijn gezet, eigenlijk zonder goed vooronderzoek en dat deze werknemers later weer terug konden komen. En we hebben het dan over mensen die in een aantal gevallen al meer dan twintig jaar in dienst zijn en zestig plussers. Klopt dat?
 2. Waarom niet eerst gedegen onderzoek doen, alvorens een dergelijke ingrijpende maatregel te nemen?
 3. Is het College het met Verenigd Links eens dat je dergelijke zorgvuldigheid mag verwachten van een aan de gemeente gerelateerd bedrijf? En dat er vooral ook zorgvuldig met werknemers moet worden omgegaan?
 4. Is het College het met Verenigd Links eens dat het in voorkomende gevallen ( vermoedens) beter is om eerst onderzoek te doen, alvorens maatregelen te nemen? Immers dan voorkom je dat werknemers onterecht beschadigd worden.

 

Jan van Olffen   fractie Verenigd Links

Interview Addy Stoker

Categorie: Nieuws Gepubliceerd: zondag 19 november 2017 Geschreven door Super User

Bron: http://www.lc.nl/friesland/Video-Interviews-met-lijsttrekker-Verenigd-Links-22668984.html