Discriminatie

Categorie: Nieuws Gepubliceerd: dinsdag 25 december 2018 Geschreven door Super User

De gemeente Leeuwarden tracht te voorkomen dat Antilliaanse jongeren vanuit andere steden de stap zetten naar Leeuwarden. Dit plan is onderdeel van de veiligheidsagenda 2019-2023 waarin de “gegevens voor de leefbaarheid” staan omschreven.

Wanneer ik dat lees dan moet ik toch vaststellen dat dit streven niets anders is dan pure discriminatie. Immers de volgens gemeente is er sprake van overlast door Antilliaanse jongeren  in  de binnenstad, en zorgt een kleine groep voor toenemende problemen.

Dan is het toch niets anders dan discriminerend om te willen voorkomen dat specifiek Antilliaanse jongeren zich in Leeuwarden gaan vestigen, terwijl je in het rapport schrijft dat een kleine groep zorgt voor toenemende problemen in de binnenstad?  De meerderheid van de Antilliaanse jongeren zorgt dus helemaal niet voor problemen.

Het Sociaal Cultureel Planbureau heeft in 2012 een onderzoeksrapport gepubliceerd met daarin uiteenlopende informatie o.a. over Antilliaanse Nederlanders. Met name de tweede generatie voelt zich maar zelden vooral Antilliaans. Zij zijn goed geïntegreerd. Antillianen in Nederland hebben ook contacten met Nederlanders. ( formeel zijn ze zelf doorgaans ook Nederlanders) ook in hun vriendenkring en vrije tijd. Slechts 15 procent heeft bijna geen contact met autochtone Nederlanders.

30 procent van de Antillianen in Nederland voelt zich wel eens gediscrimineerd. Ze zeggen dit “af en toe”  te ondervinden, 13 procent vaak tot zeer vaak. 57 procent zegt daar (bijna) nooit last van te hebben.

Antilliaanse Nederlanders hebben de laatste jaren ten onrechte een slechtere naam gekregen, en het is te betreuren dat de gemeente Leeuwarden daar nu op deze manier aan bijdraagt.

Addy Stoker

Voorzitter Verenigd Links        

Hits: 1021