Is Fryslân het nieuwe Groningen?

Categorie: Nieuws Gepubliceerd: vrijdag 06 april 2018 Geschreven door Super User
Foto: NAM

Verenigd Links hoort in de Friese samenleving dat de mensen absoluut niet willen dat door gas en zoutwinning in deze provincie de situatie ontstaat dat Fryslân het nieuwe Groningen wordt.

Iedereen weet inmiddels dat het winnen van Gas in Nederland en in het bijzonder in de provincie Groningen grote gevolgen heeft voor de burgers en bedrijven. In Fryslân bestaan grote zorgen over proefboringen en gaswinning en de gevolgen van de zoutwinning  onder het Wad bij Harlingen. Proefboringen naar gas zoals op Schiermonnikoog, en onder de gemeente  de Fryske Marren, bij Grou in de gemeente Leeuwarden, gaswinning bij Ternaard in de gemeente Dongeradeel,  en het verlengen van de gaswinning bij Harkema in de gemeente Achtkarspelen.

Fryslân wil niet het nieuwe Groningen worden!  Er is in Groningen heel veel leed veroorzaakt. Het is nu volkomen duidelijk dat de situatie van de bodem na ontdekking van delfstoffen moeilijk voorspelbaar is. Dat speelt ook rondom Harlingen bij de Zoutwinning, de mensen beseffen maar al goed, dat de voorspellingen met betrekking tot de situatie van de bodem slechts voorspellingen zijn, die de neiging hebben heel anders uit te komen.

Het Staatstoezicht op de mijnen

Het Staatstoezicht op de mijnen (Sodm)  faalt volkomen. Officieel houdt men toezicht op delfstoffenwinning en in haar missie staat: “ staan voor veiligheid en gezondheid van burgers en werknemers, bescherming van het milieu en zorg voor onze natuurlijke hulpbronnen”.  Dat is de missie van het Staatstoezicht op de mijnen in Nederland.

Heeft dit toezicht goed gefunctioneerd in de voorbije halve eeuw? Nee, dat kun je in Groningen wel zien. De veiligheid en de gezondheid van onze buren in Groningen is niet geborgd. Toen er zich problemen voordeden met scheurende muren, aardbevingen, verzakkingen in gebouwen was het Staatstoezicht op de mijnen afwezig. En dat zal niet anders zijn op Schiermonnikoog, in Harlingen en omgeving, in Achtkarspelen, in Grou en in de gemeente De Fryske Marren. Bij problemen is er plotseling helemaal geen Staatstoezicht.

Nederland is naar internationale maatstaven gemeten zeer dicht bevolkt. De risico’s van gas en zoutwinning  in een dichtbevolkt land als Nederland  zijn onvergelijkbaar met diezelfde activiteiten in landen als Iran of Saoedi Arabië, waar je soms over een afstand van 1000 kilometer of meer nauwelijks bebouwing of  infrastructuur  tegen komt. De gevolgen van gas of zoutwinning zijn moeilijk vast te stellen. Nog moeilijker is de bewijslast. Particuliere bedrijven zoals Vermillion zullen hun handen wassen in onschuld, dat is een voorspelbare reactie. Luister naar de mensen in de provincie.  Laat  de Friese bodem met rust.

Anja Hofman  en Frans de Vries 
Verenigd Links Fryslân.

Hits: 427