Schriftelijke vragen Zalen Schaaf

Categorie: Nieuws Gepubliceerd: maandag 20 november 2017 Geschreven door Super User

Schriftelijke vragen aan Burgemeester en Wethouders conform art. 41, eerste lid van het Reglement van Orde van de Gemeenteraad van Leeuwarden.

Geacht College,

Wethouder Sjoerd Feitsma heeft  aangegeven dat Skaaf geen huur betaalt en op deze wijze subsidie ontvangt van de gemeente.

  1. Skaaf uitbater Carel Nout meldt echter dat er wel degelijk huur wordt betaald, is dat juist?
  2. wanneer het juist is dat Skaaf huur betaalt, volgt er dan restitutie? Of wordt er alsnog subsidie verleend?

Hoogachtend,

Jan van Olffen  fractie Verenigd Links.

Hits: 340