Schriftelijke vragen Omrin

Categorie: Nieuws Gepubliceerd: maandag 20 november 2017 Geschreven door Super User

 

Schriftelijke vragen aan Burgemeester en Wethouders conform art.41, eerste lid van het Reglement van Orde van de gemeenteraad van Leeuwarden.

Geacht College,

De gemeente Leeuwarden is aandeelhouder van Omrin. Verenigd Links heeft vragen over het personeelsbeleid van dit aan de gemeente gerelateerde bedrijf, en de ontstane onrust onder het personeel. ( deze vragen hebben overigens geen betrekking op ontslagen inzake integriteitvraagstukken die onlangs ook zijn voorgevallen).

  1. Verenigd Links heeft begrepen dat er bij Omrin uitvoerenden op non actief zijn gezet, eigenlijk zonder goed vooronderzoek en dat deze werknemers later weer terug konden komen. En we hebben het dan over mensen die in een aantal gevallen al meer dan twintig jaar in dienst zijn en zestig plussers. Klopt dat?
  2. Waarom niet eerst gedegen onderzoek doen, alvorens een dergelijke ingrijpende maatregel te nemen?
  3. Is het College het met Verenigd Links eens dat je dergelijke zorgvuldigheid mag verwachten van een aan de gemeente gerelateerd bedrijf? En dat er vooral ook zorgvuldig met werknemers moet worden omgegaan?
  4. Is het College het met Verenigd Links eens dat het in voorkomende gevallen ( vermoedens) beter is om eerst onderzoek te doen, alvorens maatregelen te nemen? Immers dan voorkom je dat werknemers onterecht beschadigd worden.

 

Jan van Olffen   fractie Verenigd Links

Hits: 406