Brief over woongenot Harlingen

Categorie: Nieuws Gepubliceerd: donderdag 02 april 2015

Geachte Gemeenteraad Harlingen,

Verenigd Links ziet dat door de invloed van het toenemend autoverkeer wat het toerisme met zich meebrengt Harlingen zo langzamerhand dichtslibt en er nu elke planologische mogelijkheid wordt benut om meer parkeergelegenheid en betere aanrijd routes te scheppen voor al die bezoekers. In de afgelopen jaren is het parkeerterrein bij de Tjerk Hiddeszsluizen enorm uitgebreid, en een verwilderd stukje gemeentegrond bij de Oude Mullen “De Bazuin” is een parkeerterrein geworden en de weilanden om de stad veranderen in groene parkeergarages.

Wij als Verenigd Links vinden dit geen goede ontwikkeling. Want het uitzicht, de landschappelijke ruimte, de veiligheid en de mobiliteit van de inwoners in onze gemeente wordt hier ernstig door verstoord.

Naar de mening van Verenigd Links moet er ander beleid op dit terrein worden gevoerd, zodat de belangen van de inwoners van Harlingen met betrekking tot rust, groen, veiligheid en een parkeerplek, eindelijk eens centraal komen te staan. Nu geeft u voorrang aan grootschaligheid, inkomsten en het faciliteren van het autoverkeer. Het zou beter zijn om als gemeente samen met de provincie en Arriva te bevorderen dat de bezoekers van de eilanden per trein komen. Biedt ze gratis openbaar vervoer aan, winst voor het milieu en het woongenot hier in Harlingen.

Hoogachtend,

Drs. Jan van den Hoff

Voorzitter Verenigd Links Harlingen

Hits: 1435