Verenigd Links zet vraagtekens bij uitvoering van de DIB dagen door de gemeente Weststellingwerf.

Categorie: Sud-west Fryslan Gepubliceerd: zondag 23 augustus 2015

In de gemeente Weststellingwerf zijn mensen die een WWB uitkering hebben “geselecteerd” om deel te nemen aan DiB dagen. Er wordt in de brief die deze mensen daarover hebben ontvangen van de gemeente duidelijk gemaakt dat deelname aan dit DIB traject verplicht is. De gemeente wil deze mensen regelmatig spreken om te zien welke “kansen” er voor hen zijn op de arbeidsmarkt. Elke twee weken start er een nieuwe groep en de mensen ontvangen zowel per e-mail als per telefoon een uitnodiging daarvoor.

De DIB dag is volgens de gemeente een “inspirerende”dag waarop workshops worden gehouden. En de dag begint om 9.00 uur precies! Zo wordt benadrukt.  En tijdens deze dag biedt de gemeente Weststellingwerf ook een gratis lunch en een Zumba les. Daarnaast wordt er van de uitkeringsgerechtigden allerlei extra informatie gevraagd via een “test e-mail” daar worden ook allerlei zaken gevraagd waarvan je verwacht dat ze toch wel bekend zijn bij sociale zaken. Zoals, adresgegevens, complete naam, huidige situatie; geen baan, vrijwilligerswerk etc. Wanneer de uitkeringsgerechtigde geen e-mail adres heeft dan wordt deze ook verplicht een e-mail adres aan te maken.

Verenigd Links heeft hierbij de volgende vragen;

1. de extra vragen aan de uitkeringsgerechtigden bevatten ook zaken die je toch wel als bekend mag veronderstellen bij de gemeente, of zijn de zaken wat dat betreft niet helemaal op orde bij de gemeentelijke organisatie?

2. wat gebeurt er met de verstrekte gegevens? Worden zo uitgewisseld? Wie hebben allemaal toegang, inzicht in deze gegevens?

3. is er voor dit project een privacy statuut van toepassing?

4. wat kost dit project?

5. hoeveel Europese subsidie is er voor dit project uitgetrokken?

6. Is er speciaal voor dit project personeel in dienst genomen? En zo ja, hoeveel?

7. is het juridisch gezien wel juist om mensen te verplichten een e-mail adres aan te laten maken? Is dat juridisch gecheckt?

8. beseft de gemeente dat dit project en de eisen die daarbij gesteld worden veel onrust veroorzaken onder uitkeringsgerechtigden? Vooral bij de mensen met medische beperkingen en bij hen die geen computervaardigheden bezitten.

9. Is de termijn die de gemeente aanhoudt ( 5 dagen na ontvangst van de brief )  voor het voldoen aan deze eisen wel in alle gevallen haalbaar en redelijk?

10. Hoe vindt de selectie plaats?

Verenigd Links heeft moeten vaststellen dat de brief ook verstuurd is naar uitkeringsgerechtigden die nog maar een paar maanden voor hun pensioen zitten. En ook naar mensen is verstuurd die medische beperkingen hebben. En die niet in staat zijn om een hele dag aan een dergelijk project deel te nemen. Verenigd Links is dan ook zeer kritisch over de uitvoering van dit project.

 

Verenigd Links Weststellingwerf.

Stadhouderslaan 68

8471 TN Wolvega

Hits: 1274