Doe de Ecotest

Categorie: Sud-west Fryslan Gepubliceerd: dinsdag 28 april 2015

Gelukkig hoor je het nog vaak, “ we moeten wijs zijn met de Waddenzee”. Op mondiaal niveau wordt het belang van de Waddenzee wel vergeleken met het Australische Great Barrier Reef. Het is echter nog maar de vraag of de mensen die zeggen wijs te zijn met de Waddenzee dit ook werkelijk menen. Want kijk nu eens naar de onderstaande opsomming van activiteiten die allemaal in dit unieke gebied plaatsvinden, en vraag je dan af of deze gezien de erfgoedstatus thuishoren in de Waddenzee.

Boringen en winning van aardgas , boringen en winning van zout, commerciële visserij, recreatieve visserij, wadlopen, handmatige kokkelvangst, intensief watertoerisme, schelpen opzuigen voor commerciële doelen, zand opzuigen voor commerciële doelen, laagvliegroute en bombardementsoefeningen, mosselzaadteelt en oesters oogsten, plaatsing van vervuilende industrie op de grens van het gebied, commerciële scheepvaart, lozingen binnenwater op het gebied, plaatsing van windmolens.

Gezien bovenstaande lijst rijst de vraag of we wel zo wijs zijn met de Waddenzee. Als Verenigd Links willen we de betrokken overheden vragen om deze tendens te keren zodat de Waddenzee weer de kraamkamer van de Noordzee wordt, zoals velen van ons al op de basisschool geleerd hebben.

Drs. Jan van den Hoff  

Voorzitter Verenigd Links Harlingen

Hits: 1553