Economisch beleid Franekeradeel

Categorie: Sud-west Fryslan Gepubliceerd: maandag 04 mei 2015

Geachte gemeenteraadsleden,

Gezien het economisch beleidsplan van de gemeente Franekeradeel willen wij als Verenigd Links u graag enkel dingen meegeven. Naar onze mening zouden twee beleidsdoelen beter uit de verf kunnen komen.

1. werkgelegenheid blijven bieden aan lager opgeleiden.

2. het verbeteren van het opleidingsniveau van de beroepsbevolking

Verder is het o.i. van belang om meer aandacht te geven aan het stimuleren van het ondernemerschap in de gemeente en dan met name bij vrouwen en lager opgeleiden.

In dat kader zou het goed zijn om meer economische activiteiten in woonwijken toe te staan, dat vergroot de leefbaarheid in de wijken en dat kan zorgen voor een toename van de arbeidsparticipatie.

Het is goed om startende ondernemers faciliteiten te bieden in de vorm van een bedrijfsverzamelgebouw waarin het mogelijk is administratieve zaken en andere diensten gezamenlijk uit te voeren.

 

Hoogachtend,

Martijn Joosten

Verenigd Links Franekeradeel

Uranusbaan 11  8802 BH Franeker

Hits: 1732