Gevaar voor de binnenvaart

Categorie: Sud-west Fryslan Gepubliceerd: dinsdag 28 april 2015

Er zitten aan het vervoer over het water veel voordelen wanneer je het vergelijkt met het vervoer over de weg. Het stimuleren van het goederenvervoer middels de binnenvaart is dan ook een prima zaak, echter op dit moment is er sprake van een bedreiging voor het voortbestaan van deze branche.

Shell schijnt een tankerplan te hebben dat tot ernstige marktverstoring kan leiden. Het lijkt erop dat Europees subsidiegeld door Shell wordt gebruikt om veertig nieuwe LNG aangedreven binnenvaarttankers te bouwen. De brancheorganisatie van de schippers heeft zich daarover beklaagd middels een brief aan de Europese Commissie. Want het gaat hier om een capaciteitsuitbreiding van ca.10.000 ton wat de markt ernstig zal verstoren. Er wordt nu  vaak al ver beneden de kostprijs gevaren en daar profiteert Shell behoorlijk van. Zo laat men door bevrachters met ingehuurde tankers ca.20% beneden de kostprijs vervoeren. Daar komt bij dat Shell inmiddels deze schepen ook aan derden doorbevracht en zodoende de markt nog verder onder druk zet.

De tankvloot is door veranderde milieueisen en de eisen van de opdrachtgevers de laatste 15 jaar geheel vernieuwd, en dubbelwandig gemaakt, waarbij er voor honderden miljoenen is geïnvesteerd. Er is een flinke inhaalslag gemaakt met het oog op de milieubelasting. 

Deze order van Shell zal door de  grote capaciteitsuitbreiding die dit met zich meebrengt een ramp zijn voor de tankvaartbranche. Mensen die de laatste tijd goed geïnvesteerd hebben in hun schip zullen met hun rug tegen de muur komen te staan. Het bevorderen van goederenvervoer over het water vinden wij als Verenigd Links een hele goede zaak, maar dit wordt niets anders dan kapitaalvernietiging, en vele binnenvaartschippers en hun gezinnen worden dan in de problemen gebracht.  Laten we hopen dat de Nederlandse Europarlementariërs op dit punt wakker zijn.

Addy Stoker

Voorzitter Verenigd Links

Hits: 1650