Het snoeibeleid van de provincie

Categorie: Sud-west Fryslan Gepubliceerd: maandag 13 april 2015

Geachte Statenleden,

De provincie heeft stevig gesnoeid op de Noord-Oosterdwinger in Harlingen. Dit was volgens de provinciale afdeling Beheer & Onderhoud omdat er heel veel achterstallig onderhoud was. Blijkbaar neemt u als Provinciale Staten dit soort zaken niet erg serieus, en ligt de prioriteit elders, waardoor er nu ineens sprake is van een kaalslag. De provincie heeft nu uiteindelijk gesnoeid om dat de bossage helemaal vergroeid was. Door de snoei krijgt elke boom en struik weer uitlopers. Men heeft de toezegging gedaan dat deze stevige snoei een eenmalige actie van de provincie is geweest, en dat de bossage in het vervolg jaarlijks zal worden uitgedund, zodat de bomen en de stuiken weer een goede vorm krijgen. De bossage zal niet meer tot de grond worden kaal gehaald. Als Verenigd Links willen wij u als Provinciale Staten vragen de vinger aan de pols te houden als het gaat om Beheer & Onderhoud. Het valt Verenigd Links verder op dat het woongenot in Harlingen sterk te lijden heeft onder het huidige beleid dat erop gericht is het autoverkeer dat de toeristenstroom richting de eilanden met zich meebrengt te faciliteren. Het zou veel beter zijn wanneer de toeristenstroom via het spoor gaat verlopen. Overweeg de mogelijkheid van gratis Openbaar Vervoer voor deze toeristen. Goed voor het milieu, de economie en het woongenot van de mensen in Harlingen.

Hoogachtend,

Drs. Jan van den Hoff

Voorzitter Verenigd Links Harlingen

Grachtswal 39  8861SH Harlingen

Hits: 1831