Campagne nieuws 2017 nr 7.

Categorie: Leeuwarden Gepubliceerd: vrijdag 28 juli 2017

In tegenstelling tot de andere partijen zijn wij als Verenigd Links al gestart met de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van 22 November.  Wie mee kan doen is welkom. Bij alle activiteiten is het belangrijk dat we als Verenigd Links zichtbaar zijn en de kiezers tonen dat we er voor hen zijn.

 

 • Zaterdag 29 juli promotie actie station Leeuwarden  13.30 – 15.00 uur verzamelen achter het station.
 • Donderdag 3 augustus promotie actie Jumbo Grou  19.30 – 20.00 uur
 • Donderdag 10 augustus promotie actie Heechterp/Schieringen bij Poiez 19.30- 20.00.
 • Donderdag 17 augustus promotie actie Cambuurplein bij Lidl 19.30 – 20.00 uur
 • Donderdag 24 augustus promotie actie Stiens bij Lidl 19.30 – 20.00 uur
 • Donderdag 31 augustus promotie actie Huizum/ Schrans  bij AH  19.30 – 20.00 uur
 • Maandag 4 September overleg campagneleiders  19.30 uur stadhuis, fractiekamer 1 ( Addy Stoker, Jan Hubers)
 • Donderdag 7 September 19.30 – 20.00  promotie actie bij AH Emmakade (achter de hoven.)
 • Vrijdag 8 September overleg nieuwbouwplannen Aldlân State 16.00 – 17.00 uur ( Ronnie Tielenburg).
 • Donderdag 13 September promotieactie bij Lidl/Aldi Nylân  19.30- 20.00 uur
 • Donderdag  21 September promotie actie Binnenstad verzamelen bij Zara  19.30 – 20.00 uur
 • Donderdag 28 September promotie actie Winkelcentrum Westeinde 19.30 – 20.00 uur.
 • Donderdag 5 Oktober promotie actie Binnenstad 19.30 – 20.00 uur verzamelen bij Zara.
 • Donderdag 12 Oktober promotie actie Aldlân  Poeisz/Aldi 19.30- 20.00 uur
 • Zaterdag 21 Oktober  verkiezingsmarkt Mantgum
 • Zaterdag 28 Oktober  verkiezingsmarkt  Stiens
 • Zaterdag 4 November Verkiezingsmarkt Grou
 • Zaterdag  11 November verkiezingsmarkt Leeuwarden
 • Zaterdag 18 November verkiezingsmarkt Leeuwarden

 

Met vriendelijke groet,

Addy Stoker

Caparis zienswijze Verenigd Links

Categorie: Leeuwarden Gepubliceerd: vrijdag 21 juli 2017

Verenigd Links heeft in de Leeuwarder Raad om agendering gevraagd over enkele onderwerpen betreffende Caparis, echter vragen gesteld in een Raadsbijeenkomst omtrent de 4e kwartaal rapportage 2016 Caparis  en onze zienswijze op het jaarverslag 2015, 2016. Werden niet beantwoord. Het democratisch gehalte staat in Leeuwarden blijkbaar op een laag pitje. Toch voelen wij ons geroepen u de zienswijze van Verenigd Links op genoemde onderwerpen kenbaar te maken.

Al helemaal in de richting van de 2300 medewerkers van Caparis wiens toekomst verweven is met de herstructurering van de NV.  Zij worden in een brief van het College van Burgemeester en Wethouders over deze herstructurering niet eens genoemd, het gaat in het schrijven van dit College alleen over structuren en geld, en niet over de mensen die het betreft. Dat vinden wij bedenkelijk en typerend.

In een bijeenkomst op 20 maart 2017 heeft de Leeuwarder gemeenteraad wethouder Ekhart gevraagd om het verzoek aan de GR over te brengen om weer, zoals toegezegd gezamenlijk een bijeenkomst voor de betrokken gemeenteraden te organiseren, daar is naar wij weten verder nooit iets mee gedaan. Verder deed deze wethouder de toezegging dat hij zich ten volle zou inzetten om vanuit de GR sturing te geven aan Caparis en de RVC, bij de totstandkoming van het herstructureringsplan en de voortgang ervan. Wat de wethouder op dit punt gedaan heeft ontrekt zich aan onze waarneming. Het voorstel dat er nu ligt vanuit Leeuwarden wijst erop dat Leeuwarden het totaal oneens is met het voorstel van Caparis. Welke sturing is er dan geweest? Blijkbaar is de sturing mislukt. Hoe staan de andere gemeenten er momenteel in? Op 20 maart vertelde de wethouder nog dat hij positief gestemd was rondom de vraag of de gemeenten er gezamenlijk uit zouden komen.

In het scenario dat Leeuwarden schetst ( hier scenario 4 genoemd)wordt de gemeente Leeuwarden helemaal verantwoordelijk ook voor de doelgroep met een arbeidsbeperking, er is een rapport verschenen van de Nationale Ombudsman met daarin ernstige kritiek op de begeleiding vanuit Caparis van deze mensen, wethouder Ekhart heeft dit ter kennis gebracht van de GR en de aanbevelingen uit het rapport overgenomen, maar kan niet garanderen dat deze situatie(s) niet weer voorkomen.

In het Leeuwarder scenario 4 wordt de doelgroep verbreed tot een gemeentelijk participatie bedrijf, Wajongers, maar ook mensen met een uitkering op grond van de Participatiewet worden ingezet. Die verbreding zal leiden tot meer en sneller produceren. De mensen vanuit de SW mogen naar de mening van Verenigd Links daar niet de dupe van worden.

Bovendien bestaat de kans dat mensen met een uitkering op grond van de Participatiewet worden gedwongen tot het doen van werk dat niet dienstig is in  het kader van het zoeken naar regulier werk.

Het jaarverslag 2016

Wij als Verenigd Links kunnen niet akkoord gaan met het GR verslag over 2016 want met name op het punt van de GR te midden van de perikelen in 2016 mag een uitgebreidere verantwoording worden gevraagd. De GR beperkt zich nu tot hoogst summiere behandeling.

Op pag. 4 gaat het over het bestuur, wisselingen in samenstelling van het bestuur zouden vermeld moeten worden,het verslag is erg summier. Hoe zit het bijvoorbeeld met de samenstelling van het DB, want begin 2017 stuurde de OR een verhaal waarin werd betoogd dat de samenstelling/werkwijze van de GR niet voldeed aan de voorschriften. Wel is dan in maart 2017 het DB ineens uitgebreid, daarvoor had het DB dus in een te kleine samenstelling gewerkt. ( twee wethouders uit hetzelfde kamp).

Verenigd Links vraagt dus om een uitgebreidere tekst van het jaarverslag 2016 m.b.t. de samenstelling en wisselingen in het bestuur AB en de samenstelling van het DB.

Ook op pag. 5 komt een essentieel punt aan de orde. We lezen:” het lag in de bedoeling dat Caparis NV in 2016 een transitieplan c.q. uitvoeringsplan zou opstellen om de ontwikkelingsrichting om te zetten in concrete plannen. Door allerlei interne ontwikkelingen bij Caparis NV is dat niet gelukt. Het bestuur van de GR betreurt dat zeer, en wil het transitieplan nu uiterlijk begin 2017  ontvangen”.

Met deze korte mededeling wordt in feite de hele chaos afgedaan. Verenigd Links acht dit niet acceptabel. De GR dient hier veel uitgebreider de situatie weer te geven, wat er dan in 2016 allemaal aan de hand was, waardoor het uitvoeringsplan sterk is vertraagd.

De GR heeft natuurlijk zelf ook een rol gespeeld of had dat beter moeten doen, in verband met de toestanden in 2016. Het is toch normaal dat de GR in dit jaarverslag verantwoording dient af te leggen over haar eigen rol in 2016, aansturing, in die zin zou een bredere evaluatie van de taken van de gemeenten op sociaal terrein nodig zijn. Met daarbij inbegrepen hoe de doelgroep van Caparis en de doelstellingen daarvoor het beste gediend worden. onze indruk is dat een dergelijke analyse in Leeuwarden  het best uitgevoerd zou kunnen worden door een onafhankelijk bureau, met aansturing vanuit de Raad en niet exclusief in handen van B&W zoals nu de bedoeling lijkt.

Rapportage 4e kwartaal 2016 Caparis

in 2016 was lange tijd de RVC niet compleet. Er was het bekende driemanschap. In de rapportage vinden we hier niets over. Welke pogingen werden er in die eerste periode gedaan om de RVC  te complementeren? Zoals bekend dragen de gemeenten kandidaten voor via GR en AVA. Waarom lukt dat niet? Hier ook de kwestie van de langdurige weigering van de kandidaat van de OR, deze bleek na vertrek van het driemanschap opeens wel acceptabel.  We vinden niets over de conflicten tussen de oude RVC en de directie, terwijl die desastreus waren, ook niets over het vertrek van de RVC.

Financieel is het met Caparis in 2016 redelijk goed gegaan. Met uitzondering van de posten “dienstverlening derden en accountants en advieskosten”. Zo worden de kosten van de juridische procedures en de vertrekregeling genoemd. Resp. 534.000 en 184.000 euro hoger dan begroot. Er lijkt nog wel wat meer aan de hand te zijn, maar dit wordt genoemd. Niets over hoe de GR en de AVA zich in deze kwestie hebben opgesteld en in hoeverre gemeenten dit dus hebben geaccordeerd.

Verenigd Links hoopt van harte dat het in de toekomst beter gaat, gelet op deze zaken. En omdat wij in de Leeuwarder Raad niet de ruimte hebben gekregen om onze zienswijze kenbaar te maken doen wij dat dan maar middels dit schrijven.

Addy Stoker

Voorzitter Verenigd Links

Nieuwsbrief 7 2017

Categorie: Leeuwarden Gepubliceerd: vrijdag 21 juli 2017

Redactie:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.      www.verenigdlinks.eu

In Leeuwarden is de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen al in volle gang, afgelopen week stonden we in de vrijheidswijk voor de Jumbo met onze folders, er werden heel wat gesprekken aangeknoopt, vaak hele mooie reacties.  Fijn om mee te maken.

 Poetin en het Westen een ordinaire ruzie?

Er is sprake van stijgende spanningen tussen het Westen en het Rusland van president Poetin. Als twee mensen ruzie maken, ga je altijd even kijken wat er aan de hand is en wie de schuld heeft van de ruzie. Misschien moeten we ook eens kijken naar de ruzie tussen Rusland en het Westen: Amerika, Europa, de Navo. Met president Trump van Amerika aan de macht is dat misschien wel extra noodzakelijk. Maar het ligt ingewikkeld.

Er liggen al heel lang grote conflicten op tafel tussen het Westen en Rusland. Na de val van de Berlijnse Muur en de ineenstorting van de Sovjet Unie lag voor Rusland een groot probleem op tafel. De bezette landen van de Sovjet Unie, vooral aan de westgrens, dienden altijd als een zekere buffer tegen eventuele acties vanuit Europa tegen Rusland. Immers de Tweede Wereldoorlog was nog niet zo lang geleden afgelopen.

Die oorlog werd ook aan Rusland opgedrongen door de inval van de nazi’s in 1941. Er was immers in 1939 een niet aanvalsverdrag gesloten ( het Molotov- Ribbentroppact) tussen Hilter en Stalin. Daarom was de inval van Duitsland een hele schok voor Joseph Stalin. Grote veldslagen hebben plaatsgevonden. De hele Tweede Wereldoorlog kostte aan Russische zijde tegen de dertig! Miljoen doden! Dankzij grote overwinningen zoals de slag om Stalingrad moest Hilter bakzijl halen. De nazi’s werden in het Westen verslagen mede, omdat ze aan het Oostfront zulke verschrikkelijke nederlagen moesten incasseren. Ook vele duizenden jonge Duitsers vonden daar een bittere dood. Sommige stierven na een lange doodsstrijd onder het  kanongebulder van beide kanten. Het was winter en ijskoud. Voor de meeste stervenden was er geen hulp. Aan beide kanten niet. De veldslagen waren uitermate zwaar en hevig.

Dodenherdenking

Een voortdurende vernedering voor Rusland is het bagatelliseren van de strijdvan de Russen tegen de nazi’s aan het Oostfront. Alsof dat niet zo veel voorstelde, is nog steeds de teneur in het Westen. We hebben er in onze geschiedenislessen op school ook maar weinig van meegekregen. Het aantal Russische doden is in onze boeken aanzienlijk lager dan in de werkelijkheid destijds. De meimaand is de  maand van de dodenherdenking ook in Rusland. De verslaggeving op 9 mei door onze televisie is meestal niet meer dan de militaire parade op het Rode Plein in Moskou. Dat is arm en onvoldoende, want het ware treuren van de Russen krijgen we zo nooit in beeld. In dat enorme land, vooral in de westelijke helft van Rusland, staan de mensen met vlaggetjes buiten hun huizen gedurende de twee minuten stilte. De meeste huilen… elke jaar, want overal is wel een dode te herdenken die stierf onder erbarmelijke omstandigheden in de sneeuw op het slagveld, of die gewoon werd vermoord door woedende of plunderende nazi’s die de oorlog dreigden te verliezen. dodenherdenking is in  Rusland elk jaar een groots indrukwekkend gebeuren. Bij ons in het Westen is het, mede door de Koude Oorlog, niet in beeld. Mede daaruit is ook de irritatie tussen Rusland en het Westen te verklaren. Rusland voelt zich voortdurend miskend.

Communisme

Na het einde van de Koude Oorlog, mede door de ineenstorting van de Sovjet Unie tijdens en na Gorbatsjov, kwamen de onderdrukte landen die van de Sovjet Unie deel uitmaakten, vrij. De landen van Oost- Europa en de Baltische Staten in het noordwesten van Europa konden diep ademhalen. De onderdrukking was voorbij. De Sovjet- Unie ontstond in 1922 na de communistische revolutie van Vladimir Lenin in 1917. Na Lenin kwam de machtige dictator Joseph Stalin aan het roer en vestigde een nog sterkere dictatuur. Miljoenen mensen werden opgeofferd voor het grote  industrialisatieplan van Stalin. In 1941 vielen de nazi’s Rusland binnen, na vier jaar werden ze verslagen. De Sovjet- Unie werd een tweede grootmacht, naast de Verenigde Staten van Amerika. De Koude Oorlog ontstond, met een enorme wapenwedloop als gevolg. De wereld stond aan de rand van een enorme afgrond door wederzijds wantrouwen. De atoombom werd de grootste bedreiging.

Maar de ideologie van de Sovjets – het communisme – verpieterde steeds meer in de hoofden en de harten van de Sovjetburgers en van vele politici. Michael Gorbatsjov trachtte het communisme te redden met hervormingen maar dat bleek spoedig de katalysator van de ineenstorting van het hele Sovjet- systeem. Er kwam een machtsstrijd in het Kremlin. Haastig zocht men een nieuwe staatsvorm: de Russische Federatie werd een feit. Na enige spanningen werd Vladimir Poetin de nieuwe leider.

Miskenning door het Westen

Meer dan tachtig procent van de Russen noemt zichzelf christen – Russisch – orthodox. De Russische kerk is een belangrijke factor, ook in de politiek. Het wantrouwen jegens het immorele Westen is nog steeds groot en de laatste jaren alleen maar toegenomen. Men is niet vergeten dat de nazi’s in 1941 het land binnenvielen en daarmee het niet- aanvalsverdrag met de Sovjets met voeten hebben getreden. Stalin was volstrekt verrast door de inval. Die Nazi’s, dat waren West – Europeanen. Diezelfde Europeanen, samen met de Amerikanen, beloofde na de ineenstorting van de Sovjet Unie geen uitbreiding van de NAVO richting het Oosten, richting Rusland. Het tegendeel bleek! De belofte werd gebroken en de Baltische Staten en Polen traden toe tot de NAVO. De grenzen van het grootste land ter wereld hadden geen bufferzones meer tegen dat onbetrouwbare Westen.  Dertig miljoen doden in de 20e eeuw door de strijd tegen datzelfde bedrieglijke Westen hebben elke Rus tot op vandaag achterdochtig gemaakt. En wie zou dat vreemd en onbegrijpelijk vinden? De miskenning door het Westen van Ruslands cruciale rol in de bevrijding van Europa van de nazi’s heeft diepe sporen getrokken in de geest van de Russen. Daaraan voorbijgaan met een nieuwe onbetrouwbare politiek doet opnieuw een Koude Oorlog ontstaan en  misschien nog veel erger!

Machtswellust

De machtswellust van het Westen jegens Rusland is een gevaarlijke politiek. Rusland wil veiligheid voor de eigen burgers. Veiligheid vooral aan de Westelijke grenzen. Men is de westerse inval – door de nazi’s – niet vergeten. Dat is nog steeds een grote zaak in Rusland. Maar die strijd voor veiligheid lijkt in Russische ogen bij voorbaat verloren. Wel heeft men een groot militair apparaat, veel te groot voor de huidige economie. De Russische economie is ongeveer een (achtste (!) deel van de Amerikaanse economie. Na de ineenstorting van de olieprijs – de Russische economie drijft bijna geheel op olie-inkomsten – is de economie in een vrije val gekomen. De Economische sancties van het Westen tegen Rusland werken uiteindelijk als een wurggreep.

Dat mag goed voelen voor de macht van het Westen tegenover de plannen van Poetin om weer een wereldmacht te worden. Maar je kunt een volk nooit in een wurggreep houden. Het verdrag van Versailles, na de eerste Wereld Oorlog, bracht Hitler aan de macht en de Tweede Wereldoorlog was het gevolg. Daar had men destijds tegen gewaarschuwd. Maar niemand luisterde. Versailles was de grootste politieke wurggreep ooit, bedacht in Frankrijk met alle dramatische gevolgen van dien. Kijkend naar de politiek van het Westen jegens Rusland komen griezelig veel van diezelfde dingen in beeld.

 

Ga je mee 27 september?

Niels Bosman ( Verenigd Links Groningen) is ambassadeur van het grootste Kennisfestival van Noord Nederland. Een supergaaf evenement dat 27 september op de festivallocatie van kadepop, het voormalig terrein van de Suikerunie in Groningen wordt georganiseerd.

Het evenement heeft de inhoud van een congres, maar met de sfeer van een muziekfestival. Met heel veel sprekers ( waarbij je in en uit kunt lopen), leuke bandjes en natuurlijk lekker eten en drinken.

Het thema is innovatie: samen op zoek naar nieuwe en werkende vormen van innoveren, organiseren, besturen, samenwerken en ondernemen. Met je organisatie klaar zijn voor de toekomst. Met de nadruk op het hoe. Echt aan de slag dus.

De eerste namen zijn al bekend: Jan Rotmans, Gerard Kemkers, Jacqueline Jansen, Theo Hendriks, Bram van Houten, Kees Verhaar, Anne-Roos Bakker, Karin Manuel, Kees Klomp, Maarten Ducrot, Gerard Doll, Ad van Wijk, Erik Jan Koedijk en Leonie Bosveld zullen het podium beklimmen. En ook al aardig wat  leuke bandjes zoals The Maureens, Simon Keats en Maurice van Hoek zijn al bevestigd. En er komt steeds meer bij. Op de website zie je altijd de actuele stand van zaken. Kaarten zijn daar ook al te koop  www.hetgrootstekennisfestivalvannoordnederland.nl/tickets 

Let op! Op een vergelijkbaar festival in Deventer was bijna twee maanden van te voren al uitverkocht, dus wacht niet te lang met het bestellen van een ticket als je erbij wilt zijn.

 

Verenigd Links Assen/ Noord Oost Nederland in actie vanwege Lelystad Airport

Verenigd Links in Noord Oost  Nederland voert volop actie vanwege de geplande uitbreiding van deze luchthaven, want:

1. honderd duizenden mensen zullen door lawaai en extra luchtvervuiling de nadelige gevolgen ondervinden van hun gezondheid.

2. de extra banen op Lelystad Airport wegen niet op tegen het verlies van banen in met name het toerisme. Het handelsmerk van Noord Oost Nederland, rust en ruimte zal voor altijd verstoord worden.

3. kwaliteit van leven gaat boven de jacht naar geld van een kleine groep personen.

4. de doelstellingen van Natura 2000 zullen in Noord Oost Nederland niet gehaald worden, maar juist afgebroken.

 

Feest voor iedereen

De gemeenteraad van Leeuwarden heeft unaniem ingestemd met de motie van Verenigd Links die het mogelijk maakt dat mensen met een minimum inkomen ook in staat worden gesteld deel te nemen aan evenementen in het Kader van Culturele Hoofdstad. Er komt dus een kortingspas.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Wie moet er gecorrigeerd worden?

Categorie: Leeuwarden Gepubliceerd: vrijdag 21 juli 2017

Het lijkt erop dat Wirdum binnenkort ongeveer dertig inwoners kwijt raakt aan Leeuwarden. Dat is dan het gevolg van stadsuitbreiding en grenscorrectie. Bewoners van de buurtschap Barrahûs spreken van een spijtige ontwikkeling. Zij voelen zich verbonden aan Wirdum. Overleg met de gemeente Leeuwarden heeft tot nu toe geen oplossing gebracht.

Verenigd Links heeft hier kritiek op, wanneer men in Barrahûs  zich verbonden voelt met Wirdum dan dien je dit naar onze mening te respecteren. Nu geef je weer voeding aan de gedachte dat de grote stad de kleine dorpen opslokt, en dat is een sentiment dat je niet moet voeden met een nieuwe herindeling op komst. Verenigd Links ziet graag dat ook de nieuwe dorpen en haar inwoners zich welkom weten in de gemeente Leeuwarden en dan is deze zet, met het al langer bij Leeuwarden behorende Wirdum geen goed signaal. Verenigd Links hoopt dat het dorp Wirdum zich solidair verklaart  met de nu nog mede dorpsbewoners in Barrahûs en zich op dit belangrijke moment niet stilhouden. Typisch trouwens dat dit nu weer in de zomervakantie gebeurt..

Addy Stoker lijsttrekker Verenigd Links