Vragen inzake WMO Vervoer

Categorie: Leeuwarden Gepubliceerd: woensdag 28 december 2016

Schriftelijke vragen inzake WMO vervoer van de fractie Verenigd Links aan Burgemeester en Wetouders als bedoeld in art.41, eerste lid van het reglement van orde van de gemeenteraad van Leeuwarden.

Geacht college,

Het nieuwe instaptarief van 1 euro bovenop het huidige tarief maakt veel reacties los bij mensen met een laag inkomen.

Eerder vroegen wij als Verenigd Links bij bezuinigingsmaatregelen in het kader van de WMO te voorkomen dat vooral mensen met een laag inkomen hiervoor opdraaien. Is het college nu ook van plan om mensen die hierdoor in de problemen komen te ontzien?

Is het college zich bewust van het feit dat door deze maatregel mensen in het isolement kunnen raken?

Het college heeft toegezegd om dit ook te monitoren, wanneer kan de Raad de resultaten daarvan tegemoet zien?

 

Jan van Olffen  fractie Verenigd Links

Addy Stoker over Amaryllis op LeoTv

Categorie: Leeuwarden Gepubliceerd: vrijdag 01 juli 2016

Schriftelijke vragen zorgcoöperatie

Categorie: Leeuwarden Gepubliceerd: woensdag 29 juni 2016

Schriftelijke vragen aan het college van Burgemeester en Wethouders als bedoeld in art. 41, eerste lid van het reglement van orde van de gemeenteraad van Leeuwarden.

 

Geacht College,

Tijdens het politiek podium van 20 juni J.L heeft wethouder Ekhart de mededeling gedaan dat de drie deelnemers aan zorgcoöperatie Amaryllis hun lidmaatschap van de coöperatie hebben opgezegd. In feite is er dan nu sprake van een lege coöperatie.

1. Is dit in goede harmonie gebeurd?

2. Heeft de gemeente Leeuwarden ook een specifieke rol gespeeld in de nu ontstane situatie?

3. Wat zijn de gevolgen van de opzegging voor de gemeente Leeuwarden en vooral voor de cliënten, de mensen die (deels) zijn aangewezen op deze voorziening?

4. Waarom is de gemeenteraad verder (nog) niet geïnformeerd over oorzaak en gevolg van deze kwestie?

5. Zoekt het college nu ook nieuwe partners voor de zorgcoöperatie?

6. Of wacht het college nadere besluitvorming van de gemeenteraad af over de organisatievorm?

 

Jan van Olffen,   fractie Verenigd Links

Foto's bijeenkomst stichting PEL

Categorie: Leeuwarden Gepubliceerd: donderdag 16 juni 2016