Nieuwsbrief Verenigd Links 2017 nr3

Categorie: Leeuwarden Gepubliceerd: zaterdag 06 mei 2017

Nieuwsbrief 3  2017

Redactie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.   www.verenigdlinks.eu

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Overlast door vliegverkeer

Vanuit Verenigd Links Assen en Weststellingwerf wijst men op de problemen die ontstaan wanneer Lelystad Airport in 2018 een nieuwe baan opent. Dan passeren er ongeveer 4000 vluchten op een vlieghoogte van 1500 tot 2100 meter, tussen 0.500 uur en 23.00 uur, 365 dagen per jaar. In het gebied rond Wolvega, De Blesse, Willemsoord, Steenwijk, Munnikeburen, Scherpenzeel, Rottige Meenthe, Weerribben en ook over delen van Groningen en Drenthe. De landingen op Lelystad worden niet uitgevoerd in een glijvlucht , maar worden over een afstand van zo’n 100 meter op lage hoogte, komend vanuit Drachten of Staveren uitgevoerd. Dit veroorzaakt een grote geluidshinder en een hoog kerosine verbruik. Laagvliegroutes over rijke vogelgebieden met “hoog” vliegers zoals ganzen, ooievaars, zwanen en aalscholvers vormen een groot gevaar voor een botsing of een crash. Verenigd Links is ongerust over deze situatie, en we roepen iedereen op de petitie te tekenen die is te vinden op:  stopairportlelystad.wordpress.com  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Werk

goed werk moet een inkomen bieden waar je van kunt leven. Vijftig procent van de jongeren heeft geen vaste baan. Flexwerkers verdienen gemiddeld 35% minder dan collega’s met een vast contract. En het aantal mensen dat kampt met stress en overspannenheid onder deze groep is groot. En wat als je geen werk kunt vinden? Dan doe je middels de verplichte tegenprestatie maar iets terug voor je uitkering.. werkelijk een vernederend systeem, zonder dat je daarmee een waardig bestaan kunt opbouwen. Dit systeem in Leeuwarden ijverig gepromoot door PVDA wethouder Ekhart draait op het economisch misbruik maken van werkzoekenden. Je moet vaststellen dat de risico’s van de markt eenzijdig worden afgewenteld op de kwetsbaren in onze samenleving.

Turkije  is nu een dictatuur

 

2.

Wanneer Nederland een nieuwe regering heeft dan hebben ze direct veel te doen wanneer het over Turkije gaat. Op humanitair gebied moet er actie ondernomen worden om al die politieke gevangenen die het land nu kent vrij te laten. Ook de wapenexport dient naar onze mening stilgelegd te worden.

De deal over het opnemen van vluchtelingen die de EU met Turkije heeft maakt Europa kwetsbaar, want op grond hiervan denkt Erdogan zich eigenlijk alles te kunnen veroorloven. Nederland zal er voor moeten pleitten om deze deal af te breken, want zo kan het echt niet langer..

Fabriekanten moeten diesels zelf aanpassen.

Na het schandaal rondom de sjoemelsoftware van VW is het akelig stil over het ongedaan maken van de schade. Het kan toch niet zo zijn dat de auto’s waarmee gesjoemeld is blijvend 6 maal zoveel schadelijke stoffen uitstoten dan wettelijk is toegestaan.

De gezondheid van mens en dier is het belangrijkste, daar moet je niet mee sjoemelen. Daarom dient de fabrikant dit op eigen kosten aan te passen!  De overheid is verkeerd bezig wanneer ze op kosten van de gezondheid van mensen de auto industrie de hand boven het hoofd houden.

Lidmaatschap Verenigd Links kost 20 Euro per jaar  t.n.v. VL FL Fryslan NL54ABNA0449381382

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nieuwsbrief Verenigd Links 2017 nr2

Categorie: Leeuwarden Gepubliceerd: vrijdag 21 april 2017

Redactie; Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.   www.verenigdlinks.eu

 


Op koers

We liggen op koers in de aanloop naar de vervroegde gemeenteraadsverkiezingen in Leeuwarden. Want op 22 November 2017 kan men in Leeuwarden al weer naar de stembus. Gemeenten waar geen herindeling is volgen in maart 2018.

Het (concept) verkiezingsprogram is klaar en de kandidatenlijst nadert ook de voltooiing. Er wordt nog met diverse mensen gesproken, immers het streven is om veel mensen op de lijst te zetten en ook op die manier te laten zien dat Verenigd Links leeft. We zijn erg blij dat zoveel mensen zich willen inzetten voor Verenigd Links. En voor een helder links geluid.

Verkiezingsfonds

Verkiezingen kosten geld en daarom heeft Verenigd Links een verkiezingsfonds in het leven geroepen. Om iedereen in de gelegenheid te stellen die (ook) op die manier een bijdrage wil en kan leveren.

t.n.v.  VL FL Fryslan  NL54ABNA0449381382

Lastige keuze

De geschiedenis herhaalt zich, was er in de vorige eeuw veel discussie over ouders die hun kinderen vanwege religieuze redenen niet wilden laten inenten, tegenwoordig komt deze discussie weer naar voren, dan vooral omdat er inmiddels al heel veel mensen zijn die kritisch doordrongen zijn van mogelijke gevolgen van vaccinaties.

Ze hebben gezien dat vaccinatieschade regelmatig voorkomt. En het vaccinatieprogramma van de overheid plaatst mensen nogal eens voor een lastige keuze. Lastig omdat beide keuzes ( wel of niet) gevolgen kunnen hebben.

Er zit zeker ook een politieke kant aan want de wereldwijde vaccinatieprogramma’s zijn uitgegroeid tot een industrietak die miljarden winst maakt. Wat voor belang heeft een multinational bij een goede gezondheid als zij intussen haar geld verdient aan ziekten en kwalen. ?  bovendien leveren de multinationals ook nog eens bijsluiters af die hen ontslaan van eventuele aansprakelijkheid.

Sta je voor dit dilemma? Doe wat jou het beste lijkt, echter informeer jezelf goed. Gelukkig leven wij in een land waarin plaats en ruimte is voor de eigen keuze van mensen.

 


 

De slimme meter

 In diverse plaatsen in wijken en dorpen zijn Energie netwerk bedrijven momenteel bezig om de mensen de slimme meter op te dringen. Er wordt daarbij ook aan “voorlichting” gedaan waar je vraagtekens bij kunt zetten, zo zou het goedkoper zijn dan de oude meter. Terwijl het radio/TV programma Radar laatst een uitzending aan dit onderwerp gewijd heeft waarin naar voren kwam dat het juist heel vaak duurder uitpakt. Ook wordt getwijfeld aan de nauwkeurigheid van de meters. Als voordeel wordt door de netwerkbedrijven aangegeven dat je nu niet steeds meer de meterstand hoeft door te geven. Er wordt met geen woord gesproken over het feit dat bijvoorbeeld mensen met een betalingsachterstand dan ook gemakkelijker op afstand even kunnen worden afgesloten..

De sociale recherche is er ook blij mee, want ze kunnen snel even kijken of er niet nog iemand in huis is komen wonen vanwege een toename van het gebruik.

Heel slim hoor, die meter, maar of het voor de gebruiker goed uitpakt?

Het is voorlopig niet verplicht, je kunt dan ook gerust de slimme meter weigeren.

Nationale Ombudsman tikt Leeuwarden op vingers

Categorie: Leeuwarden Gepubliceerd: vrijdag 21 april 2017

De gemeente Leeuwarden heeft niet genoeg gedaan om een vrouw met een verstandelijke beperking te begeleiden naar passend werk. Dat oordeelt de Nationale Ombudsman. De vrouw uit Leeuwarden viel daardoor twee jaar tussen wal en schip.

Na haar plaatsing bij sociaal werkbedrijf Caparis kwam de vrouw in 2014 ziek thuis te zitten, waarna haar moeder een klacht bij de gemeente indiende over onvoldoende begeleiding. Wethouder Andries Ekhart ging daarop met de ouders in gesprek, maar staakte dit overleg nadat de ouders hun klacht hadden gedeeld met de Leeuwarder politieke partij Verenigd Links.

Volgens Ombudsman Reinier van Zutphen handelde Ekhart hiermee in strijd met het vereiste van maatwerk. Ook door de moeder daarna formeel terug te verwijzen naar Caparis, nam de gemeente geen houding aan die op snelle oplossing was gericht.

Na een tweede klacht van de moeder in 2015 volgen nieuwe afspraken met Leeuwarden, maar volgens de Ombudsman laat de gemeente de regie daarbij teveel over aan Caparis. Hij verwijt Leeuwarden een gebrek aan voortvarendheid in de kwestie.

Leeuwarden stelt in het onderzoeksrapport dat de gemeente de belangen van de vrouw goed heeft behartigd, maar dat het probleem bij Caparis lag. Het sw-bedrijf zou niet of te laat (onjuiste) informatie over de vrouw hebben gegeven.

Van Zutphen maant de gemeente alsnog met een goede oplossing voor de vrouw te komen en herhaling bij nieuwe gevallen te voorkomen. Na bemiddeling van Ekhart heeft de vrouw deze maand een vaste aanstelling gekregen bij Empatec, de sociale werkvoorziening in het westen van Friesland.

bron: LC.nl  21 april 2017

Schriftelijke vragen over burgerinitiatieven

Categorie: Leeuwarden Gepubliceerd: donderdag 26 januari 2017

Schriftelijke vragen aan Burgemeester en Wethouders conform art. 41 eerste lid van het reglement van orde van de gemeenteraad van Leeuwarden.

 

Geacht College,

1. De bezuinigingen rondom de drie decentralisaties werpen bij ons als Verenigd Links de vraag op hoe het staat met de positie van burgerinitiatieven zoals Big Society?

2. Gaan deze initiatieven door conform eerdere besluitvorming?

3. Wat is de stand van zaken met betrekking tot het universitair onderzoek n.a.v. deze projecten in Wielenpolle/Schepenbuurt is gepland en zoals dat in eerdere besluitvorming aan de orde is geweest?

 

Jan van Olffen   fractie Verenigd Links