Addy Stoker lijsttrekker gemeenteraadsverkiezingen

Categorie: Leeuwarden Gepubliceerd: maandag 22 mei 2017

Verenigd Links Leeuwarden heeft met Addy Stoker als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 22 November 2017 gekozen voor ervaring en passie. Jan van Olffen heeft te kennen gegeven niet nog een periode in de Raad te ambiëren, en dat hij daarom ook geen plaats zal innemen op de kandidatenlijst. Van Olffen is wel bijzonder gemotiveerd om zijn steentje bij te dragen aan de campagne van Verenigd Links.  Addy Stoker : “ het is heel bijzonder dat er in vergelijking met vier jaar geleden veel meer mensen bereid zijn om zich kandidaat te stellen voor Verenigd Links, we hebben ons geprofileerd en over enige tijd zal de volledige lijst bekend worden gemaakt”.   

 

Informatie: Addy Stoker

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

0615353845

0582120730

Nieuwsbrief 4

Categorie: Leeuwarden Gepubliceerd: zaterdag 13 mei 2017

Ook uitgeprocedeerde asielzoekers hebben rechten, want ze zijn mens.

Wat er met uitgeprocedeerde asielzoekers in Nederland gebeurt is erg dubbelzinnig. Het is niet juist om mensen slechts de keuze te bieden om terug te gaan in de honger, ellende en oorlog of om hier onder te duiken, te leven marginaal, ver onder het bestaansminimum en rechteloos, ontdaan van je menselijke waardigheid. Dan heb je ook niet de mogelijkheid om te integreren. Het feit dat op die manier heel veel mensen van hun waardigheid worden beroofd kunnen wij nu eenmaal niet relativeren..

Addy Stoker

 

Nederland zou moeten protesteren bij Turkije

Om de vrijlating van Mesale Tolu te bereiken. Het willekeurig arresteren van journalisten die voor Europese media werken ( in dit geval in Duitsland) is schandalig. Nederland moet niet uit angst voor conflicten nu stil blijven. Kritische journalisten zijn in Turkije niet langer veilig. Nederland dient zich hard te maken voor het onmiddellijk stoppen van alle besprekingen over toetreding van Turkije bij de EU. Ook de miljoenensteun als gevolg van de vluchtelingen deal moet je direct bevriezen.

Addy Stoker

De geschiedenis van Harlingen en de toekomst van de Waddenzee

Het eerste geschreven Oud Fries vinden we bij de Romeinse historicus en schrijver Tacitus. Net als Julius Caesar bewonderde hij hun loyaliteit en onverschrokkenheid. Liever dan hen te bevechten, werden de Friezen ingehuurd door Rome als “special forces” van het keizerrijk en als lijfwachten van de keizer.

Om de leefomstandigheden in de Noordelijke,  niet bezette, Frieslanden te beschrijven, gebruikte Tacitus ( 56- 117) het oude Friese woord WADA ( wad), gronden tussen het Friese vasteland en de Waddeneilanden, die met de nodige regelmaat droogvielen. De Waddenzee kent t’ “Griend”, nu een onbewoond vogeleiland, maar in de 13e eeuw een eiland met huizen, een kerk en een klooster. Maar 2000 jaar na Tacitus, dreigt de Waddenzee te verdrinken. de opwarming van de aarde leidt tot een verhoging van de zeespiegel, die op 44 á 47 centimeter wordt geschat.

De milieuakkoorden van Parijs moet de voorspelde temperatuurstijging reduceren, maar weinig landen en bedrijven nemen de normen over. Zoals het er nu uitziet stevenen we af op een opwarming van meer dan 3 graden. Deze leidt tot een zeespiegelstijging van driekwart meter. Het KNMI gooit er nog een schepje bovenop en presenteert een scenario waarin het zeewater meer dan drie meter stijgt. Dit is niet alleen het einde van de Waddenzee, de Waddeneilanden en een fors deel van Harlingen. Ook de zeehonden zullen een nieuw onderkomen moeten zien te vinden..

Drs. Jan van den Hoff

Reapers

Er werd naar voren gebracht dat onze luchtmacht voornemens is “reapers” aan te schaffen. Dit zijn aanvalsdrones met een uitzonderlijke vuurkracht. De Amerikanen gebruiken ze al. Kosten 4 tot zes miljoen euro per stuk, veel goedkoper dan de aanschaf van een JSF ( 90 miljoen euro). Men zou er vier willen bestellen.. Nederland bereidt zich stap voor stap voor op de moderne oorlogsvoering in de 21e eeuw. Nu zal ook duidelijk worden, waarom het parade – paard van de luchtmacht, Joint Strike fighter werd genoemd. Niet omdat allerlei landen betrokken werden bij de productie of omdat diverse Nato - landen  ze zouden aanschaffen. Het gaat niet om Joint maar om Joint Strike. Door High – Tec – Soft en hardware is de JSF in staat een aantal drones op sleeptouw te nemen. De gezamenlijke vuurkracht wordt op één doel gericht. Dit  heeft een vernietigende impact en resulteert in grote aantallen burgerdoden. Wapens die worden ontwikkeld, worden uiteindelijk altijd gebruikt. Tot en met de atoombom aan toe. In het begin van deze eeuw ontwikkelden de Amerikanen de Moab, “the Mother of all bombs”. Duizenden tonnen explosief.

Lange  tijd bleef het stil, totdat Obama besloot ze naar Afghanistan over te brengen. Een maand geleden gaf Donald Trump opdracht om de MOAB in te zetten. Dit is inmiddels gebeurd. De JSF’s  al dan niet met drones op sleeptouw, zullen vernietiging van het Midden – Oosten continueren. Daar kunnen we op wachten. De politiek zal, uit onwetendheid of kwaadwilligheid, toestemming aan defenisie geven om aan, welk mondiaal conflict dan ook, deel te nemen. Het is niet alleen zonde van het geld, maar onze vrijheden worden beknot en de militarisering neemt toe.

Drs. Jan van den Hoff

Vragen werkverdringing

Categorie: Leeuwarden Gepubliceerd: zaterdag 06 mei 2017

Vragen werkverdringing

Schriftelijke vragen aan Burgemeester en Wethouders conform art. 41. Eerste lid van het reglement van orde van de gemeenteraad van Leeuwarden.

Geacht College,

Verenigd Links werd gewezen op gepubliceerde vrijwilligersvacatures bij catering bedrijf van Smaak, dit terwijl er personeelsleden onlangs geen contractverlenging kregen.

1. Het College heeft eerder gezegd alert te zijn op werkverdringing wanneer er sprake is van vrijwilligerswerk. Is dat nog steeds zo?

2. Is het College het eens met Verenigd Links dat hier sprake is van werkverdringing?

3. Staat het College uitkeringsgerechtigden toe deze vacatures als vrijwilliger in te vullen?

Jan van Olffen Fractie Verenigd Links

Vragen rapport Nationale Ombudsman

Categorie: Leeuwarden Gepubliceerd: zaterdag 06 mei 2017

Schriftelijke vragen aan Burgemeester en Wethouders conform art. 41 eerste lid van het Reglement van Orde van de Gemeenteraad van Leeuwarden.

Geacht College,

Wethouder Ekhart heeft naar aanleiding van een rapport van de Nationale Ombudsman inzake de uitvoering WSW een reactie gegeven in het Friesch Dagblad d.d. 22 april 2017, die bij ons de volgende vragen oproept.

Het rapport van bevindingen vermeldt op pag.12: “ de wethouder laat aan de ouders weten dat hij zou bemiddelen in hun zaak en dat ook gedaan heeft, maar dat “ hij ertussen uit gaat “ nu ouders contact hebben gehad met de politiek”.

1. Is het democratisch gezien juist om burgers niet te helpen wanneer deze in contact staan met een politieke partij  (in dit geval Verenigd Links) ?

2. Een dergelijke actie van het College lijkt op een strafmaatregel. Is dat ook zo bedoeld?

3. Wethouder Ekhart spreekt over redenen van privacy, echter wij als Verenigd Links hebben nimmer  de naam of andere persoonlijke gegevens van betrokkene genoemd, dus waarom deze angst?

4. De  wethouder stelt de ouders van betrokkene “ gevraagd te hebben contact op te nemen zodra zij hersteld was en dat is nooit gebeurd”.

Tijdens gesprekken van de ouders met de wethouder is de gezondheid van betrokkene uitgebreid besproken. Wethouder Ekhart was dan ook persoonlijk bij de afspraak dat de accounthouder van de gemeente de belangen van betrokkene zou behartigen. Vanaf dat moment heeft de accounthouder regelmatig contact gehad met betrokkene en de accounthouder is dan toch verantwoordelijk voor het informeren van de wethouder en niet de ouders van betrokkene?

5. De Wethouder stelt in de reactie in het Friesch Dagblad : “ nu blijkt dat ze zelf een plek bij Empatec heeft geregeld”.

Verenigd Links vraagt zich af op welke informatie de wethouder deze uitspraak baseert? Het college weet dat betrokkene helemaal niet in staat is zelf een overplaatsing te regelen: wet en regelgeving maken dit onmogelijk. Niet betrokkene maar de accounthouder van de gemeente heeft de bewuste plek geregeld. De ouders zijn niet eerder dan 20 april ( per mail) op de hoogte gesteld van de plek bij Empatec.

6. Verenigd Links vraagt zich af waarom de wethouder betrokkene en haar ouders willens en wetens in het openbaar heeft beschadigd en waarom de wethouder in het openbaar uitlatingen doet die onjuist zijn?

 

Jan van Olffen  fractie Verenigd Links