Mag iedereen meedoen?

Categorie: Leeuwarden Gepubliceerd: donderdag 08 juni 2017

In het kader van Culturele Hoofdstad wordt er ook gewerkt aan de samenwerkingsagenda tussen gemeente en provincie. De ontwikkelingsopgaven gaan over het bevorderen van participatie, verbeteren van onderwijs en het vergroten van werkgelegenheid, nu zal dat laatste niet meevallen want Leeuwarden is zo gefocust op onbetaald vrijwilligerswerk dat betaald werk dikwijls helemaal uit beeld verdwijnt. Wanneer je in de armoedenota van de gemeente leest over Culturele Hoofdstad (tegenwoordig LH2018)  dan staat daar : “  hierbij gaat het niet alleen over het verbeteren van  inkomenskansen voor het letterlijk financieel rijker worden van Friezen. Het gaat om meedoen, een plek in de gemeenschap, jezelf en je talenten ontwikkelen door onderwijs en werk en het Friese zelfbeeld versterken”.

Echter wanneer het gaat over meedoen dan denken wij niet in de eerste plaats aan dat in deze gemeente veel te hoog ingeschatte vrijwilligerswerk, nee dan denken wij als Verenigd Links ook aan het bezoeken van evenementen. En het lijkt erop dat veel evenementen financieel niet haalbaar zijn voor mensen met een laag inkomen. Het is bijvoorbeeld ook lastig om bij een evenement even de stad in te gaan en daar een consumptie te kopen. Je kunt in de armoedenota dan wel schrijven dat na LH2018  60 procent van de inwoners uit de regio zich in 2019 trotser, optimistischer en meer verbonden voelt met de Mienskip dan voorheen, misschien moeten organisatoren en de gemeente er ondertussen wel voor zorgen dat mensen met een laag inkomen ook in staat worden gesteld om mee te doen in dit opzicht. Wellicht kan een speciale kortingspas voor minima in deze behoefte voorzien.

De SP jongeren verenigd in Rood wezen ons er op dat er ook gewaakt moet worden voor onnodig geld verspillen wanneer het om LH2018 gaat. Ze hebben kritiek op de uitgave van twee ton voor de Ark, een drijvend informatiecentrum. Drijven doet de  Ark nog wel, en daar is het dan ook wel mee gezegd, varen zal een probleem zijn, zo vertellen de jongeren. Ik snap ze wel, immers wanneer je het zelf niet zo ruim hebt, ben je extra alert op onnodig geld verspillen.

 

Addy Stoker

Lijsttrekker Verenigd Links Leeuwarden.

College Leeuwarden laat zich met een kluitje het riet insturen

Categorie: Leeuwarden Gepubliceerd: woensdag 31 mei 2017

Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leeuwarden heeft onlangs antwoord gegeven op de vragen van Verenigd Links naar de werkverdringing die gaande is bij cateraar Van Smaak.

Daarin stelt het College dat het niet aan hen is om een oordeel te geven over plaatsing van een vrijwilligersvacature door een private partij. Dit geldt helemaal wanneer de vacature niet wordt ingevuld door een bijstandsgerechtigde uit deze gemeente, bovendien zo stelt het College: “ is uit contact met de cateraar niet gebleken dat ontslagen personeelsleden worden vervangen door vrijwilligers”.

Bij Verenigd Links zijn deze meldingen wel binnengekomen van personeelsleden die geen contractverlenging kregen maar wel verder mochten als vrijwilliger, ze hebben dat aanbod maar afgeslagen en nu worden hun functies ingevuld door onbetaalde vrijwilligers.

Het is een goede zaak dat het College hier regels voor heeft. Uitkeringsgerechtigden zijn verplicht te melden aan de gemeente als zij vrijwilligerswerk willen uitvoeren. Het is alleen toegestaan om vrijwilligerswerk te verrichten als er sprake is van onbetaald werk met een maatschappelijk of liefdadig doel zonder commerciële belangen. Is dit niet zo, dan zal het College dit verbieden, of heeft dit gevolgen voor de uitkering.

Het is merkwaardig dat het College zich zo met een kluitje in het riet laat sturen door deze cateraar, want er is hier wel degelijk sprake van werkverdringing. Daarom heeft Verenigd Links gevraagd deze beantwoording op de agenda van de gemeenteraad te zetten.

Addy Stoker

Verenigd Links Leeuwarden

Caparis en het deksel van de beerput

Categorie: Leeuwarden Gepubliceerd: zaterdag 27 mei 2017

Wanneer je bezig bent de situatie bij SW bedrijf Caparis te volgen en te verbeteren, dan kom je heel wat hobbels tegen en zelfs een complete beerput. Toen Verenigd Links misstanden naar voren bracht duurde het anderhalf jaar voor dat het Leeuwarder college van Burgemeester en Wethouders en de gemeenteraad dat (enigszins) wilden erkennen. En wanneer dat dan een beetje doorgedrongen is en de Raad unaniem een motie aanneemt  de zaak eens goed te onderzoeken, laat dit door de PVDA gedomineerde college weten dat ze die motie niet gaat uitvoeren. Stel je voor dat hun eigen fouten aan het licht komen. Vooral collegepartijen PVDA, CDA en PAL/GroenLinks zwijgen als het graf. Nee ze hebben voor de schijn wel ingestemd , je kunt er openlijk moeilijk tegen zijn, echt uitvoeren is dan weer vers twee, stel dat de beerput  nog voor de verkiezingen open gaat.

Tijdens een politiek podium vraag ik aan ( PVDA) wethouders Feitsma en Ekhart om informatie, de rekenmodellen die eerder door Caparis zijn gemaakt voor de  herstructurering, weer een hobbel, die kunnen we  niet krijgen, want er komt een  nieuw plan zodat de oude achterhaald zijn. Tot zover de actieve informatieplicht van de wethouders Feitsma en Ekhart. Als Verenigd Links hebben we die informatie nodig om het nieuwe plan te kunnen beoordelen. En daarom vragen we het tenslotte maar aan de Griffie die normaal gesproken ten dienste staat van de gemeenteraad, of ze deze informatie voor ons kunnen opvragen. Er worden allerlei bedenkingen geuit en we overwegen dan maar een WOB verzoek te doen. De griffie stelt dat we maar eens moeten gaan praten met de ambtelijke dienst die zich met Caparis bezig houd. Het is diezelfde dienst waarvan één van de ambtenaren onlangs nog verklaarde dat medewerkers van Caparis die uitgeplaatst worden naar de gemeente Leeuwarden daar helemaal niets van te vinden hebben.. Uiteindelijk wordt er door de Griffie gesteld dat de door ons gevraagde informatie niet voor handen is. Ondertussen vragen wij ook aan de Griffie om de kwartaalrapportage van Caparis en het kritische rapport van de Nationale Ombudsman over de begeleiding van een medewerkster bij Caparis op de Raadsagenda te zetten. De Griffier schaart zich vervolgens in het rijtje van het College, de Collegepartijen en gaat ook bovenop het deksel van de beerput zitten, stel dat het deksel er af gaat! Ze vraagt aan onze fractievoorzitter wat zijn belang is om door te gaan met Caparis, kennelijk vindt ze het niet nodig raadsleden voldoende te informeren. Blijkbaar nog nooit gehoord van de controlerende taak die een goed raadslid ook vervult. Tussentijds spit ik alle dossiers door in het Leeuwarder Raadsinformatie systeem, stel dat ik toch nog tegenkom wat ik zoek. Vervolgens voer ik dezelfde actie uit bij de andere gemeenten die deelnemen aan de GR SW/Caparis. En ja hoor, de informatie die volgens de Griffie in Leeuwarden niet beschikbaar is en die de PVDA wethouders Feitsma en Ekhart de Raad niet wilden geven staat gewoon op de website van de gemeente Heerenveen!

Blijkbaar zijn ze daar transparanter dan de bestuurders in Leeuwarden  en vragen wij als Verenigd Links ons af wat Leeuwarden nog meer in haar achterkamertjes heeft verstopt. Het is ons al eerder opgevallen dat diverse deelnemende gemeenten meer en andere informatie verstrekken aan hun gemeenteraden. Verenigd Links zet door, en we hopen dat er nog veel meer mensen zijn die samen met ons het deksel van de beerput willen open trekken. In ons verkiezingsprogram staat dat het niet goed is om te bezuinigen op de Griffie, want ze staat ten dienste van de Raad, de verleiding is nu wel heel groot om dat artikel maar te schrappen.

Addy Stoker

Lijsttrekker Verenigd Links Leeuwarden.

 

Nieuwsbrief 5

Categorie: Leeuwarden Gepubliceerd: zaterdag 27 mei 2017

 Nieuwsbrief 5  2017

Redactie:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    www.verenigdlinks.eu

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Griekenland

Het moet maar eens afgelopen zijn om Griekenland en de Grieken op te zadelen met asociale maatregelen. Na het enorme pakket aan bezuinigingen die de Griekse burgers hard treffen heeft de EU nu weer omvangrijke belastinghervormingen en korting op pensioenen doorgedrukt. Het land wordt uitgeperst alsof het om een citroen gaat, maar wie denkt aan de mensen die het treft?  De EU en PVDA minister Dijsselbloem gijzelen de Griekse burgers met hun harde eisen en asociale maatregelen. De EU zou er beter aan doen een deel van de schulden kwijt te schelden zodat er weer perspectief is voor al die Griekse mensen die nu aan de bedelstaf raken, en het Griekse bedrijfsleven weer adem krijgt en werkgelegenheid kan verschaffen.

Tweedeling

De Nederlandse samenleving kenmerkt zich door verschillende vormen van tweedeling. De groeiende kloof tussen arm en rijk, werk en werkloosheid en de uiterst actuele kloof tussen kansrijke blanken en “gekleurde” Nederlanders. In de sport lijkt dit doorbroken, maar mij viel een elftal- foto op van het team van Feijenoord dat het kampioenschap vierde. Dirk Kuyt met de schaal in het midden en de overige spelers en reserves er om heen. Wat opvalt is de tweedeling: links uitsluitend blanke spelers, rechts de anders getinte spelers. Toeval of niet, wel iets voor trainer van Bronckhorst om over na te denken.

Drs. Jan van den Hoff

Navo top

Deze werd opgeluisterd door Donald Trump en door Turkije. Twee landen die beide de crisis in de wereld versterken. Het is echt nodig om de Navo te moderniseren en bij de tijd te brengen. De Navo moet je omvormen tot een systeem voor collectieve veiligheid, maak een eind aan de koude oorlog die nu weer heerst en ga samenwerken met Rusland.  

 

  Nederland zou daarop moeten aandringen, zodat de grondslag van de Navo wordt gewijzigd. De afspraken met de Navo worden door Turkije  niet nageleefd en door VS bekritiseerd. Beide landen houden van het conflict. Wij niet.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------