Lyts Tolsum

Categorie: Leeuwarden Gepubliceerd: dinsdag 18 juli 2017

Schriftelijke vragen aan Burgemeester en Wethouders conform art.41, eerste lid van het reglement van orde van de gemeenteraad van Leeuwarden.

Geacht College,

Al 10 jaar vangt Lyts Tolsum zorgleerlingen op die elders niet meer terecht kunnen. ( ook leerlingen uit Leeuwarden). Leerlingen die eerder met een leerplicht vrijstelling thuis zaten. Lyts Tolsum gaf/geeft ze individueel begeleiding met zorg, en activiteiten. Onderwijs kregen/krijgen ze in een samenwerkingsverband met CSG.AMS uit Franeker. Zo kunnen deze jongeren met hun beperkingen toch leren en diploma’s halen.

1. naar wij begrepen hebben komen ook de leerlingen uit de gemeente Leeuwarden, in het kader van nieuw beleid vanuit de gemeente alleen nog in aanmerking voor de geboden vorm als dagbesteding, en niet meer voor de onderwijsvoorziening van Lyts Tolsum. Klopt dat?

2. De instelling is op het gebied van onderwijs op maat wel succesvol, is het College het eens met Verenigd Links dat ook deze leerlingen recht hebben op goed onderwijs op maat?

3. getuigt het van goed bestuur om Lyts Tolsum, de leerlingen en hun ouders/verzorgers zolang in onzekerheid te laten over hun positie in het komende schooljaar?

4. dienen evt. veranderingen in het beleid daarom niet in te gaan in het schooljaar 2018/ 2019 gelet op gewenning? En met het oog op het principe van goed bestuur?

 

Jan van Olffen   fractie Verenigd Links

Vragen over dierenambulance

Categorie: Leeuwarden Gepubliceerd: zondag 02 juli 2017

Schriftelijke vragen aan Burgemeester en Wethouders conform art. 41, eerste lid van het reglement van orde van de gemeenteraad van Leeuwarden.

Geacht College,

Vanuit het oogpunt van dierenwelzijn is het zorgelijk te noemen dat het waardevolle werk van de dierenambulance nu stil ligt.

1. Verenigd Links is van mening dat er een extern onderzoek gedaan zou moeten worden om helderheid te brengen in de gang van zaken. Met name de besteding van subsidiegelden. Is het College ook deze mening toegedaan?

2. Welke oplossing ziet het College op korte termijn om het werk dat de dierenambulance doet voort te zetten?

3. Is het College het eens met Verenigd Links dat een situatie waarin een voorzitter ook enig toezichthouder is geen verantwoord bestuursmodel is?

4. Klopt het dat de voorzitter/toezichthouder financiële claims bij de stichting heeft neergelegd en mogelijk belang heeft bij de verkoop van het pand van waaruit de dierenambulance opereert? En bij een eventuele fusie.

5. Gezien de ernst van de situatie hoopt Verenigd Links op spoedige beantwoording van deze vragen.

 

Jan van Olffen   fractie Verenigd Links

Vragen over Radio Middelzee

Categorie: Leeuwarden Gepubliceerd: donderdag 15 juni 2017

Schriftelijke vragen aan Burgemeester en Wethouders, conform art.41, eerste lid van het reglement van orde van de gemeenteraad van Leeuwarden.

Geacht College,

Na de herindeling met o.a. Leeuwarderadeel is de gemeente Leeuwarden een lokale omroep rijker. Wij doelen hierbij op radio Middelzee.

1. wordt er al overlegd over de status van deze zendgemachtigde na 1 Januari 2018 ? want Verenigd Links ziet het prima werk dat deze omroep verricht niet graag verloren gaan.

2. wat denkt het College aangaande de toekomst van deze omroep, en hoe deze te waarborgen?

3. volgens informatie die Verenigd Links ontvangen heeft zou  de Leeuwarder lokale omroep LEO niet in gesprek willen met radio Middelzee om tot een toekomst gerichte oplossing te komen. Ziet het College hierin een rol voor zichzelf weggelegd?

 

Jan van Olffen,   fractie Verenigd Links

Nieuwsbrief Verenigd Links 2017 nr6

Categorie: Leeuwarden Gepubliceerd: donderdag 08 juni 2017

Nieuwsbrief 6  2017

Redactie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.   www.verenigdlinks.eu

 

Stoppen met de onderwerping aan Donald Trump

Gezien de nieuwste plannen van de Amerikaanse president Donald Trump, zoals zijn toenadering tot de dictatuur in Saoedi – Arabië, is een radicale verandering nodig in de Nederlandse buitenland politiek. Het Nederlandse beleid dient gericht te zijn op zelfstandigheid, samenwerking en demilitarisering van de internationale betrekkingen. Geen steun verlenen aan de zogenaamde anti- terreur oorlog van de Amerikanen, want die kenmerkt zich door het doden van onschuldige burgers.

Nederland doet er verstandig aan om niet mee te werken aan steun voor landen als Saoedi – Arabië en Turkije want ze houden beide van het conflict. Dat betekent volgens Verenigd Links; geen wapens, geen geld en geen militaire missies in het kader van de anti- terreur oorlog.

Nederland zou zich in de toekomst meer moeten toeleggen op internationale samenwerking in plaats van het bevorderen van de koude oorlog dienen de relaties met landen zoals China, India, Brazilië en Zuid Afrika worden versterkt.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

De hoofden in het zand

De Verenigde Staten hebben de klimaatovereenkomsten van Parijs opgezegd. De lobby van de huidige economische machtsblokken als de auto industrie, de olie giganten en de voedsel industrie hebben blijkbaar effect. Maatregelen om de opwarming van de aarde tegen te gaan worden op de lange baan geschoven. we blijven met handen en voeten geketend aan een wegwerp maatschappij. Op kleinere schaal zien we dit proces in Groningen. Het is, na vele jaren gasproductie, wel duidelijk dat deze aardbevingen tot gevolg heeft. De gevolgen voor de Groningers zijn heftig en de schadeafwikkeling schandalig.

De NAM als veroorzaker van al deze ellende, blijft met steun van de regering, gas oppompen. Onze economische afhankelijkheid van het aardgas is bepalend, de direct betrokkenen staan met lege handen in de kou.

Drs. Jan van den Hoff

2.

 

Melkveehouders hebben het moeilijk

Ook wanneer de melkprijs (tijdelijk) wat hoger ligt, is het moeilijk in de melkveehouderij. Een lichte stijging van de prijzen is nog lang niet genoeg om van de schuldenberg af te komen die door de eerdere extreem lage melkprijzen is ontstaan. En het valt te verwachten dat het nu maar om een korte adempauze gaat. Wanneer de machtspositie van de supermarktbranche niet wordt ingeperkt, en de situatie niet dusdanig wordt dat de agrarische sector als een gelijke partner aan tafel zit, dan zullen nog meer agrariërs dan nu al het geval is niet verder kunnen met hun bedrijf. Dat heeft gevolgen voor het platteland, en voor het aantal arbeidsplaatsen dat de agrarische sector verschaft. En niet te vergeten, er zullen ook gevolgen zijn voor het landschapsbeheer.

 

 

Lid worden?  stort dan 20 euro op : VL FL Fryslan NL54ABNA0449381382

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------