Vragen over smartphone

Categorie: Leeuwarden Gepubliceerd: dinsdag 22 augustus 2017

Schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders conform art.41, eerste lid van het Reglement van Orde van de Gemeenteraad van Leeuwarden.

 

Geacht College,

 

1. Is het College bekend met het feit dat in de gemeente Den Haag duizend brugklassers van wie de ouders het niet breed hebben, een smartphone met toegang tot internet in bruikleen ontvangen?

2. En dat dit initiatief wordt gefinancierd uit een pot van honderd miljoen euro die het ministerie van SZW vorig jaar vrijmaakte voor armoedebestrijding bij kinderen, hoeveel ontvangt Leeuwarden hieruit?

3. Is het College het met Verenigd Links eens dat de smartphone een belangrijk middel is in de communicatie tussen school en leerling?

4. Verenigd Links wil in Leeuwarden ook graag een dergelijk initiatief voor brugklassers. Ziet het College daar mogelijkheden voor?

 

Jan van Olffen   fractie Verenigd Links

Hits: 322