Het alternatief

Categorie: Leeuwarden Gepubliceerd: dinsdag 19 september 2017 Geschreven door Super User

Verenigd Links heeft als insteek opkomen voor de zwakkeren in de samenleving, armoedebestrijding en gelijke behandeling, gelijke kansen voor iedereen. Met als basis respect, solidariteit en loyaliteit naar elkaar toe.

Het economisch systeem houdt geen rekening met mensen. Het heeft alleen oog voor beurskoersen, pensioendekkingen en banksystemen. Het marktdenken viert hoogtij. Politieke partijen snappen niet dat mensen belangrijker zijn dan geld. En de economische groei wordt niet over de bevolkingsgroepen verdeeld. Daardoor komen steeds meer mensen in de verdrukking en langs de kant te staan. Voorzieningen verdwijnen of worden versoberd. De sociale veiligheid van mensen komt in gevaar.

Uit de negatieve spiraal

het werkwoord van de politiek is “ zelfredzaamheid”. Bezuinigingen, ontslagen, hoge schulden, gezondheidsproblemen, stijgend eigen risico voor ziektekosten, woon en werk onzekerheden, overbelasting in de mantelzorg, gebrek aan eerlijk betaald werk, ze hebben als gevolg dat veel mensen alleen maar bezig zijn met overleven. gevestigde partijen willen dit systeem van verdeel en heers in stand houden. Dit kan zo niet langer.

 

Verenigd Links-Feriene Lofts lijst 9

Standpunten

  • Geen afbraak sociale voorzieningen
  • Elk dorp heeft recht op voorzieningen
  • Participatiepremie omhoog van 250 naar 1500 euro
  • Recht doen aan mensen in de sociale werkvoorziening
  • Hulp aan jongeren, ouderen en mensen met een beperking moet beter

 

Aanbevolen door:

Jan van Olffen

Hits: 2938