Leefbaarheid vergroten in o.a. krimpregio’s

Categorie: provinciale staten Gepubliceerd: dinsdag 10 februari 2015

Krimp aanpakken door perspectief te bieden. In sommige delen van de provincie is sprake van krimp van de bevolking. Die krimp en de daarmee samenhangende leegloop zijn mede het gevolg van het in de afgelopen jaren gevoerde beleid, waarbij te weinig is geïnvesteerd in een normale ontwikkeling van o.a. werkgelegenheid. De kleine bedrijven waren en zijn te weinig in beeld, terwijl het Midden en Klein Bedrijf (MKB) de motor van de Friese economie is. De krimp kunnen we aanpakken door de mensen die er wonen perspectief te bieden. Perspectief op werk, op behoud van voorzieningen en op een geschikte woning.

Hits: 3228