Religie

Categorie: provinciale staten Gepubliceerd: dinsdag 10 februari 2015

Verenigd Links erkent dat kerken en religieuze instellingen een zelfstandige positie innemen in onze samenleving. Alle religies hebben volledige godsdienstvrijheid, ze dienen zich echter te houden aan de Nederlandse (grond)wet.

Noodhulp voor uitgeprocedeerde asielzoekers en illegalen

Categorie: provinciale staten Gepubliceerd: dinsdag 10 februari 2015

Voor uitgeprocedeerde asielzoekers en illegalen  moeten voorzieningen voor noodopvang beschikbaar zijn waar zijn menswaardig behandeld worden. Strafbaarstelling van illegaliteit en het in detentie plaatsen van illegalen en uitgeprocedeerde asielzoekers wijzen wij af.

Gelijke behandeling

Categorie: provinciale staten Gepubliceerd: dinsdag 10 februari 2015

Gelijk loon voor dezelfde arbeid voor mannen en vrouwen is een belangrijk uitgangspunt. Ook in leidinggevende posities moeten vrouwen evenredig vertegenwoordigd zijn.

Discriminatie

Categorie: provinciale staten Gepubliceerd: dinsdag 10 februari 2015

Verenigd Links verzet zich tegen alle discriminatie op grond van geslacht, leeftijd, godsdienst, etnische afkomst, sociale geaardheid, of op grond van lichamelijke of geestelijke beperkingen. Alle hindernissen in mobiliteit, scholing, beroepsopleiding, beroep en communicatie dienen daarom te worden weggenomen.