Over ons

Verenigd Links heeft als insteek opkomen voor de zwakkeren in de samenleving, armoedebestrijding en gelijke behandeling, gelijke kansen voor iedereen. Met als basis respect, solidariteit en loyaliteit naar elkaar toe.

Stop airport Lelystad

Actie Airport Lelystad

Vanuit Verenigd Links Assen en Weststellingwerf wijst men op de problemen die ontstaan wanneer Lelystad Airport in 2018 een nieuwe baan opent. Dan passeren er ongeveer 4000 vluchten op een hoogte v...

Even voorstellen...

Het alternatief  

Verenigd Links heeft als insteek opkomen voor de zwakkeren in de samenleving, armoedebestrijding en gelijke behandeling, gelijke kansen voor iedereen. Met als basis respect, solidariteit en loyalit...

Economie

Solidaire Economie

Verenigd Links bepleit, dat er bij het ontwikkelen van visie binnen de gemeente serieus gekeken moet worden naar de op duurzaamheid gerichte solidaire economie.

Dit is een vorm van productie, consumptie en verdeling van rijkdommen die gericht is op de mens en niet op de accumulatie van kapitaal.

In een solidaire economie krijgen groepen democratisch beheer over economische processen. Arbeid wordt niet gezien als een productiefactor, maar als een proces waarin de mens zichzelf kan ontwikkelen. En economie wordt niet gezien als een losstaand proces, maar bekeken binnen een veelvoud van dimensies, sociaal, politiek, ecologisch, cultureel. Er moet daarbij gestreefd worden naar innovatieve financiële oplossingen.

De solidaire economie staat voor een meer rechtvaardige maatschappij.  

 

Stop de verder toenemende commercialisering 

Ook bij de overheid en nutsbedrijven. Zij zijn er in eerste instantie voor de burgers en niet voor het vullen van hun eigen beurs.

 

Fairtrade producten passen in de solidaire economie , het zou een enorme stimulans zijn om deze producten vrij te stellen van BTW en importheffingen. Fairtrade producten komen ten goede aan de allerarmsten in de wereld en dat is dus heel erg belangrijk.

 

 

Detailhandel

Op gemeentelijk niveau dient kwalitatief goed detailhandelsbeleid opgesteld te worden, dat verankerd wordt in bestemmingsplannen. Het gaat dan om helderheid, eenduidigheid en transparantie richting burgers en ondernemers.

 

Verenigd Links is van mening dat de zondagsopenstelling van winkels vaak ten koste gaat van kleine ondernemers en het personeel van grootwinkelbedrijven. We zijn geen voorstander van de 24 uur economie. 

 

 

Detailhandel adviescommissie instellen

Voor wijzigingen in het detailhandels en vestigingsbeleid is het belangrijk om een gemeentelijke adviescommissie in te stellen.

 

 

Horeca

Een evenwichtig aanbod van horeca- voorzieningen geeft meerwaarde voor het winkelend publiek. Gemeenten dienen wat ons betreft niet beperkend te zijn met het creëren van sfeer verhogende terrassen.

 

Sluitingstijden horeca

De huidige regeling voor de sluitingstijden bevalt goed en moet dan ook zo blijven.

 

Neushoorn

De inzet van de vele vrijwilligers ook in het horeca deel van Neushoorn, zorgt voor oneerlijke concurrentie in de horeca, er dient een eind te komen aan de inzet van studenten in een leer -werk situatie in het horeca deel van Neushoorn.

 

 

 

 

 

Binnenstad

De inrichting van de binnenstad bepaald mede het karakter van een stad. Er wordt gewerkt, gewoond, gewinkeld, cultuur bedreven, en aan ontspanning gedaan. Om het levendige en toonaangevende karakter te behouden dient het winkelaanbod een mix te zijn van grotere ketens en kleinere liefst duurzame ondernemingen, die elkaar kunnen versterken.

 

Het beleid ten aanzien van de binnenstad moet tevens gericht zijn op het terugdringen van leegstand en het stimuleren van bewoning.

 

Openbare toiletten

Met alle evenementen die er aan komen is het belangrijk dat er voldoende openbare toiletten in Leeuwarden zijn.

 

Prins Hendrikbrug

Het beweegbaar maken van de Prins Hendrikbrug is op zich goed voor het toerisme en de economie, echter de toegenomen druk en bezuinigingen op het sociaal domein maken een nadere afweging noodzakelijk.