Kunduz akkoord: verkiezingsstunt

Categorie: Blog Gepubliceerd: maandag 04 november 2013

Wat gegoochel met cijfers, een paar gladde woorden, en plotseling is er en nieuw vriendengroepje in de Tweede Kamer, Nederland staat versteld: Arie, Jolande en Alexander hebben in een week gedaan wat Mark, Maxime en Geert in zeven weken niet voor elkaar kregen. Wat een prestatie, wat een tempo en het belangrijkste is, dat “we” geen gezichtsverlies lijden bij de EU. Een pluim op de hoed en een zoen van de Juffrouw?

 

Maar vergis je niet! Ook het Kunduz – akkoord zorgt niet voor een eerlijke verdeling van de lasten. Het is gebaseerd op hetzelfde marktdenken als de Rutte  regeringhanteerde en laat weer de kleine man/vrouw de crisis betalen. De afbraak van de verzorgingsstaat, het schrappen van goede banen die vervangen worden door slecht betaalde onzekere jobs, het gaat allemaal gewoon door. De kwaliteit van het onderwijs aan onze kinderen wordt niet verbeterd, de daling van de pensioenen wordt niet gestopt en we blijven zelf nog teveel betalen voor onze medische zorg. Het kabinet Rutte heeft Nederland verder de crisis ingejaagd en de economie zeer veel schade toegebracht. De Wet Werken naar Vermogen wilde mensen zelfs verplichten onder het minimumloon te werken. De WWV gaat nu vooreerst niet door,maar al die onzekere baantjes voor lage lonen wel en daarmee blijft de moderne slavernij in Nederland bestaan. Ook in het Kunduz akkoord worden mensen met een laag inkomen stelselmatig afgeknepen. Wordt Nederland een tweede Griekenland, waar het minimumloon met 32 procent gedaald is, waar ambtenaren massaal worden ontslagen en de jeugdwerkloosheid is gestegen tot maar liefst 50 procent? Niets in het Kunduz akkoord van CDA, VVD, ChristenUnie, D66 en GroenLinks wijst erop dat de neerwaartse spiraal gestopt gaat w orden. Het houdt strikt vast aan het stabiliteitspact, en drukt het grootste deel van de Nederlanders verder in de problemen. Zo wordt de Nederlandse economie nog verder kapot bezuinigd. Het Kunduz akkoord is een werkstuk, dat is opgesteld om Nederland (al weer) een rad voor de ogen te draaien en kiezers weg te  halen bij linkse partijen. De houdbaarheidsdatum staat op 12 September 2012.  Laat je niet bij de neus nemen!

 

Addy Stoker

Verenigd Links