Vrolijk kerstfeest, maar niet voor iedereen.

Categorie: Blog Gepubliceerd: maandag 04 november 2013

Sinterklaas is weer weg, kerst komt er aan. Kerstmarkten, winkels en speelgoedzaken afgeladen vol met mensen. De kerstbomen worden al naar huis gesleept, wintersportvakanties geboekt. In alle drukte kan het ons ontgaan .. het besef dat kerst meer met de liefde voor mensen van doen heeft, dan met shoppen.

Dat kerst doorgaans wordt beleefd als een gezellig familiefeest is een feit, maar het is ook een feit dat kerstgeschenken er voor een aantal gezinnen niet inzit. Steeds meer kinderen in Nederland groeien op in armoede. De maandelijkse uitkering is niet toereikend. Het geld voor iets extra’s ontbreekt, geen geld voor de kerstmarkt en geen geld voor een kerstboom. Hun maatschappelijke deelname wordt beperkt door geldgebrek.

Hoe warm een samenleving is zie je niet aan de omzetten van de detailhandel en de webshops, maar aan de omgang met mensen die van een minimum moeten leven. Acties voor goede doelen zijn lovenswaardig, maar dat neemt niet weg dat de politiek dient te streven naar kansen voor iedereen, iedere jongere verdient een goede start.

Dat er in Nederland kinderen opgroeien in armoede is absurd, terwijl je aan de andere kant ziet dat er veel geld uitgegeven wordt  aan megaprojecten en bankensteun. Het zijn deze kinderen en hun ouders die onze steun nodig hebben. Steun kinderen in minima gezinnen, en niet de speculanten. Politiek, zorg ervoor dat ze volop kunnen deelnemen aan deze maatschappij.

 

Addy Stoker

Secretaris Verenigd Links 

Voorgenomen Natuurbeleid Fryslân slecht voor natuur

Categorie: Blog Gepubliceerd: maandag 04 november 2013

De Provinciale Commissie Lân&Wetter heeft deze week het natuurbeleid besproken, dat Gedeputeerde Staten hen heeft voorgelegd. GS hadden de keus uit 3 scenario’s waarbij meteen gekozen is voor het plan waarbij vooral de landbouwlobby zich goed voelt. De andere twee scenario’s, die veel natuur- en milieuvriendelijker zijn, werden niet uitgewerkt.

Een merkwaardige keuze, waaruit blijkt dat GS blijven koersen op een beleid dat gericht is op schaalvergroting van de landbouw ten koste van natuur- en milieubehoud.

Voor plattelandsprojecten, zoals in Súdwest Fryslân worden de gelden ingetrokken en verlaagd naar 10% van het toegezegde bedrag.

In het plan wordt niets gedaan om de daling van de vogelstand te stoppen. Er is een klein bedrag begroot voor de aankoop van gronden, veel te weinig om het tij te keren.

Verenigd Links is van mening, dat het bij natuurbeleid moet draaien om de bescherming van natuur. Uit de keuze van GS blijkt dat zij, als het om de natuur in Fryslân gaat, geld en aanzien belangrijker vinden dan flora en fauna.

 

Addy Stoker en Jolanda Rötert

Kunduz akkoord: verkiezingsstunt

Categorie: Blog Gepubliceerd: maandag 04 november 2013

Wat gegoochel met cijfers, een paar gladde woorden, en plotseling is er en nieuw vriendengroepje in de Tweede Kamer, Nederland staat versteld: Arie, Jolande en Alexander hebben in een week gedaan wat Mark, Maxime en Geert in zeven weken niet voor elkaar kregen. Wat een prestatie, wat een tempo en het belangrijkste is, dat “we” geen gezichtsverlies lijden bij de EU. Een pluim op de hoed en een zoen van de Juffrouw?

 

Maar vergis je niet! Ook het Kunduz – akkoord zorgt niet voor een eerlijke verdeling van de lasten. Het is gebaseerd op hetzelfde marktdenken als de Rutte  regeringhanteerde en laat weer de kleine man/vrouw de crisis betalen. De afbraak van de verzorgingsstaat, het schrappen van goede banen die vervangen worden door slecht betaalde onzekere jobs, het gaat allemaal gewoon door. De kwaliteit van het onderwijs aan onze kinderen wordt niet verbeterd, de daling van de pensioenen wordt niet gestopt en we blijven zelf nog teveel betalen voor onze medische zorg. Het kabinet Rutte heeft Nederland verder de crisis ingejaagd en de economie zeer veel schade toegebracht. De Wet Werken naar Vermogen wilde mensen zelfs verplichten onder het minimumloon te werken. De WWV gaat nu vooreerst niet door,maar al die onzekere baantjes voor lage lonen wel en daarmee blijft de moderne slavernij in Nederland bestaan. Ook in het Kunduz akkoord worden mensen met een laag inkomen stelselmatig afgeknepen. Wordt Nederland een tweede Griekenland, waar het minimumloon met 32 procent gedaald is, waar ambtenaren massaal worden ontslagen en de jeugdwerkloosheid is gestegen tot maar liefst 50 procent? Niets in het Kunduz akkoord van CDA, VVD, ChristenUnie, D66 en GroenLinks wijst erop dat de neerwaartse spiraal gestopt gaat w orden. Het houdt strikt vast aan het stabiliteitspact, en drukt het grootste deel van de Nederlanders verder in de problemen. Zo wordt de Nederlandse economie nog verder kapot bezuinigd. Het Kunduz akkoord is een werkstuk, dat is opgesteld om Nederland (al weer) een rad voor de ogen te draaien en kiezers weg te  halen bij linkse partijen. De houdbaarheidsdatum staat op 12 September 2012.  Laat je niet bij de neus nemen!

 

Addy Stoker

Verenigd Links