CIA folterrapport 6700 zwarte bladzijden

Categorie: Blog Gepubliceerd: dinsdag 31 maart 2015

6700 zwarte bladzijden vol geweld in allerlei vorm, sexueel geweld, verdrinking, iemand werd 138,5 uur wakker gehouden, en ga zo maar door. Je verwacht het in een dictatuur, en toch is de VS er verantwoordelijk voor. Waarom is het op dit punt zo stil?

Hoe kan het dat de VS dit doet terwijl ze ondertekenaar zijn van de VN conventie die folteren/martelen verbiedt? Wanneer een VS regering er een folterprogram op na houdt, en dit ook uitvoert dan geeft dat blijk van diep ethisch en moreel verval. De Haagse politiek bemoeide zich volop met de provinciale verkiezingen, en hier hoor je ze niet over. Verenigd Links is van mening dat de Haagse Politiek hierin ernstig tekort schiet.

Naast Guantánamo is er ook nog sprake geweest van excessen , martelingen door de CIA in Polen en Litouwen. Wat is de rol van Europese geheime diensten daarbij?  Den Haag hult zich in stilzwijgen en ondertussen lopen ze te pronken in provinciale campagnes. Bij iedere voetstap zijn ze minder geloofwaardig.

Addy Stoker

Voorzitter Verenigd Links

Het respect voor Thomas

Categorie: Blog Gepubliceerd: maandag 09 maart 2015

In Alkmaar hebben een tweetal handhavers van de week de laatste spullen van zwerver Thomas afgepakt en weggegooid. Volgens de burgemeester van Alkmaar handelden de handhavers volgens afspraak, en hebben ze juist gehandeld. Daar is Verenigd Links het niet mee eens.

De burgemeester zegt dat Thomas als sinds 2000 rondzwerft en dat verschillende instanties al lange tijd bezig zijn met Thomas. In de verklaring schrijft de gemeente Alkmaar daarover: “ de laatste tijd wordt het verzamelen obsessiever en wordt hij steeds agressiever. Hij draagt een mes bij zich en heeft daar mensen meerdere keren mee bedreigd. Ook verbaal is hij agressief”.  Thomas had een gebiedsverbod gekregen voor het winkelcentrum en in een supermarkt. Wegens het schenden van dit  gebiedsverbod is hij een aantal keer bekeurd.

Nadat Stadstoezicht een melding kreeg dat Thomas zeker 700 kilo afval had verzameld is Stadswerk ingeschakeld. Zij hebben daarop besloten de spullen te verwijderen. Addy Stoker, voorzitter Verenigd Links: “ dat rechtvaardigt toch niet dat je ook de allerlaatste persoonlijke bezittingen van iemand afneemt ? zodat iemand helemaal niets meer over heeft? Dat is ronduit schokkend. Rondslingerende rommel verwijderen, prima. Een mes afnemen wanneer er mee gedreigd wordt, daar is helemaal niets mis mee, correct  handelen. Maar alle persoonlijke bezittingen?  Ook verwarde mensen moet je met respect behandelen. Het is een goede zaak dat de burgemeester van Alkmaar duidelijk maakt dat de man verder  hulp zal krijgen. Doe het echter met respect. Verenigd Links zal altijd blijven vechten voor zwakkeren en minder bedeelden in onze samenleving. Harde repressie, de harde aanpak past hier niet, hulpverlenen wel”.

Addy Stoker

Voorzitter Verenigd Links – Feriene Lofts

Geen fan van PVDA staatssecretaris Van Rijn

Categorie: Blog Gepubliceerd: woensdag 25 februari 2015

PVDA wethouder Andries Ekhart (Leeuwarden) vertelde onlangs dat hij een enorme fan is van staatssecretaris Van Rijn. Verenigd Links is dat beslist niet. Wat is er aan de hand? Van Rijn is van plan de kwaliteit in zorg te verbeteren maar ondertussen geen medewerkers in de zorg aan dat de werkdruk te hoog is  omdat er te weinig collega’s zijn. Op dit moment worden veel zorgmedewerkers ook in de verpleeg en verzorgingshuizen ontslagen terwijl deze mensen keihard nodig zijn. Verder kan het niemand ontgaan zijn dat het ook helemaal niet goed gaat met het beleid rondom de persoonsgebonden budgetten, duizenden hulpverleners wachten nog steeds op uitbetaling van het geld dat ze gewoon verdient hebben, dit brengt heel wat mensen tot wanhoop.   Ondertussen tracht het ministerie van minister Schippers en staatssecretaris Van Rijn Nederland in slaap te sussen met foute zorgspotjes. “Mensen hebben recht op het eerlijke verhaal” klinkt het in de zorgspotjes, dat is echter wel heel dubbelzinnig. Ze staan in schril contrast met het beleid van gemeenten, met de duizenden ontslagen die er in de zorg vallen, honderden verzorgingshuizen die sluiten en ouderen die hun zorg verliezen. In een van de spotjes is een oude mevrouw te zien die slecht ter been is en “straks aanvullende ondersteuning krijgt van professionals en haar gemeente” Ondertussen zien wij als Verenigd Links dat deze suggestie in veel gevallen niet opgaat, alleen al omdat in veel gemeenten vanwege de bezuinigingen zorg verdwijnt. Een ander filmpje gat over een oudere man die dementeert en naar een zorginstelling verhuist. In werkelijkheid wil het kabinet dat de mensen in deze moeilijke situatie juist langer thuis blijven wonen. De spot wekt de illusie dat de man zo naar een instelling kan, terwijl het in de praktijk juist moeilijker wordt. De PVDA voert beslist geen goed beleid als het om deze dingen gaat, Verenigd Links is duidelijk geen fan van staatssecretaris Van Rijn.

Addy Stoker

Voorzitter Verenigd Links  

uitsluiting cliëntenraad op grond van partijlidmaatschap

Categorie: Blog Gepubliceerd: donderdag 05 maart 2015

Het gebeurde onlangs dat er iets ongebruikelijks aan de hand was in een openbare vergadering van de Cliëntenraad sociale zaken van de gemeente Leeuwarden. Wethouder Ekhart (PVDA) verklaarde dat er geen plaats is voor leden van de cliëntenraad die actief zijn binnen een politieke partij. Daarop verliet één van de leden de vergadering en nam vervolgens plaats op de publieke tribune. De gemeente Leeuwarden is druk doende met een nieuw profiel voor de leden van de cliëntenraad voor het sociaal domein. De stelling is dat leden geen vertegenwoordigende functie dienen te bekleden. Leden moeten onafhankelijk kunnen adviseren dus een politiek lidmaatschap kan niet samengaan met een functie in de raad voor het sociale domein. Op dit punt moeten volgens de huidige denkrichting de leden zuiver handelen en de schijn van belangenverstrengeling voorkomen. Verenigd Links vindt dit echter veel te ver gaan. Addy Stoker, voorzitter van Verenigd Links: “het gaat te ver om dit zo te stellen, een jurist heeft ernaar gekeken en concludeerde als volgt; Tegen de voorwaarde van onafhankelijkheid zie ik geen bezwaar, dus dat leden van de gemeenteraad of het college en ambtenaren niet benoembaar zijn ligt voor de hand. De uitsluiting van mensen met een functie namens een politieke partij gaat naar mijn mening te ver omdat dat een uitsluiting op basis van een politieke overtuiging zou betekenen en niet op grond van binding aan de gemeente”.  Verenigd Links is van mening dat de standpuntbepaling van de wethouder in dezen vanuit democratisch oogpunt niet klopt. Addy Stoker: “ het is te hopen dat andere gemeenten in de provincie dit laakbare voorbeeld niet gaan overnemen”.   

Gesloten gezinsvoorziening Kamp Zeist

Categorie: Blog Gepubliceerd: maandag 05 januari 2015

Kamp Zeist is de locatie voor wat men wil verkopen als een “kindvriendelijke “ gevangenis voor vluchtelingen en gezinnen. Dat moet blijkbaar de acceptatie verhogen. Maar ik blijf erbij, kinderen horen niet in de gevangenis. Vluchtelingen hebben meestal heel wat meegemaakt, en het is niet goed dat Nederland er dan ook nog een schep bovenop doet. Op de locatie in Zeist kunnen 12 gezinnen en 12 minderjarigen opgesloten worden, en er is speelgoed, tv, internet, een speeltuintje, en om het terrein heen staat een hoge muur en prikkeldraad. Kinderen gevangen houden is schadelijk voor die kinderen, ook al doe je het voorkomen alsof het om een paradijs gaat, het blijft een gevangenis. Mensen vluchten niet vrijwillig. Zij ontvluchtten hun land vanwege oorlog, hongersnood of het gebrek aan vrijheid. Het is uiterst wrang dat deze mensen hier in een gevangenis terecht komen of weer teruggestuurd worden. Vaak wordt vergeten dat Westerse landen migratie mede veroorzaken door de ongelijke verdeling van de welvaart, ten gunste van het Westen. En dan zijn er ook nog mensen die willen bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking. Er is in diverse provincies en regio’s sprake van bevolkingskrimp en vergrijzing , zolang dat zo is, is er zeker ook ruimte voor asielzoekers.

Addy Stoker

Voorzitter Verenigd Links