Verkeersgedrag van fietsers

Categorie: Blog Gepubliceerd: maandag 15 juni 2015

Het verkeersgedrag van fietsers laat nogal eens te wensen over. De gemeente Leeuwarden heeft net een nota fietsveiligheid gepubliceerd, echter bij bespreking daarvan werd duidelijk dat het handhaven van het verkeersgedrag van fietsers geen prioriteit heeft. Waarop Verenigd Links de conclusie heeft getrokken dat een nota over verkeersveiligheid van fietsers zonder de wil tot handhaving op fout verkeersgedrag enkel kan dienen voor het vouwen van papieren vliegtuigjes (voor zover je de nota niet digitaal hebt).

Het valt op dat fietsers (vooral in de steden) zich vaker ergeren aan andermans verkeersgedrag , en dat haast voor fietsers een reden is om verkeersregels te overtreden. Het aantal verkeersdoden onder (verschillende groepen) fietsers is de laatste jaren toegenomen. De minder gunstige ontwikkeling voor fietsers hangt samen met een toename van het aantal verkeersdoden onder fietsers van 70 jaar en ouder. Ook het aantal ernstig gewonde fietsers is toegenomen, zowel de ongevallen zonder motorvoertuigen als met motorvoertuigen. Je moet zeker ook niet vergeten dat het fietsgebruik de laatste jaren is toegenomen. Vooral ouderen fietsen meer, dat verklaart voor een deel de toename in het aantal slachtoffers onder oudere fietsers.

De meeste fietsslachtoffers vallen binnen de bebouwde kom en op gemeentelijke wegen. Daarom zijn lokale maatregelen hard nodig en is het handhaven en de controle op het rijgedrag van fietsers gewoon noodzakelijk. En dan bedoelen we meer dan de jaarlijkse controles op de fietsverlichting in de winter. 

Fietsers en voetgangers behoren tot de meest kwetsbare verkeersdeelnemers, voetgangers worden ook nogal eens de dupe van onveilig fietsgedrag. Natuurlijk kun je veel doen middels infrastructuur en educatie, echter de wil tot het handhaven en het naleven van regels moet er ook zijn, zowel bij fietsers als bij de overheid.

Addy Stoker

Voorzitter Verenigd Links   

Is de Julianalaan van het CDA?

Categorie: Blog Gepubliceerd: vrijdag 17 april 2015

Het was maar goed dat ik net even in een leunstoel zat toen mijn hand greep naar het nieuwste nummer van de Leeuwarder Huis aan Huiskrant. Op de voorpagina prijkt een grote foto onder de titel “Sybrand Buma geeft startsein”  Wethouder Thea Koster en de fractievoorzitter van het CDA in de Tweede Kamer worden vergezeld door een groep leerlingen van de Sint Paulusschool welke bijna allemaal een groene bouwhelm dragen. Groen, was dat ook niet de kleur van het CDA? 

Het lijkt erop dat er campagne gevoerd wordt ondanks het feit dat de gemeenteraadsverkiezingen nog ver weg liggen. Tijdens de provinciale campagne liepen de fractievoorzitters in de Tweede Kamer Fryslân zowat plat, meer regionale partijen zoals de FNP en Verenigd Links-Feriene Lofts hebben daar behoorlijk wat nadeel van ondervonden. En het is waar, Verenigd Links heeft in de gemeenteraad tegen gestemd toen het ging om de reconstructie van Julianalaan,  het Europaplein en de Valeriusstraat, deze projecten worden nu uitgevoerd met het belastinggeld van alle Leeuwarders. Is het dan niet vreemd dat wethouder Koster de opening van deze reconstructie aangrijpt voor een stuk CDA promotie?  Ik  vraag mij toch wel  af hoe integer zoiets is.  Op de foto draagt Wethouder Koster geen dubbele groene bouwhelm, in de praktijk blijkbaar wel.

Addy Stoker

voorzitter Verenigd Links

CIA folterrapport 6700 zwarte bladzijden

Categorie: Blog Gepubliceerd: dinsdag 31 maart 2015

6700 zwarte bladzijden vol geweld in allerlei vorm, sexueel geweld, verdrinking, iemand werd 138,5 uur wakker gehouden, en ga zo maar door. Je verwacht het in een dictatuur, en toch is de VS er verantwoordelijk voor. Waarom is het op dit punt zo stil?

Hoe kan het dat de VS dit doet terwijl ze ondertekenaar zijn van de VN conventie die folteren/martelen verbiedt? Wanneer een VS regering er een folterprogram op na houdt, en dit ook uitvoert dan geeft dat blijk van diep ethisch en moreel verval. De Haagse politiek bemoeide zich volop met de provinciale verkiezingen, en hier hoor je ze niet over. Verenigd Links is van mening dat de Haagse Politiek hierin ernstig tekort schiet.

Naast Guantánamo is er ook nog sprake geweest van excessen , martelingen door de CIA in Polen en Litouwen. Wat is de rol van Europese geheime diensten daarbij?  Den Haag hult zich in stilzwijgen en ondertussen lopen ze te pronken in provinciale campagnes. Bij iedere voetstap zijn ze minder geloofwaardig.

Addy Stoker

Voorzitter Verenigd Links

TTIP

Categorie: Blog Gepubliceerd: zaterdag 04 april 2015

Het artikel dat  Dr.Jan. A. Schulp in de LC schreef over het TTIP ( Transatlantic Trade and Investment Partnership) is ons als Verenigd Links uit het hart gegrepen. Want dit verdrag beschermt Investeerders en niet in de eerste plaats werknemers en gewonen burgers. Een vrijhandelsverdrag dat multinationals toestaat om democratische genomen besluiten te negeren en aan de kant te schuiven dat is toch iets dat je niet moet wensen wanneer je er de voorkeur aan geeft om in een democratisch land te wonen. Door het verdrag worden zwaar bevochten rechten, Europese standaard en de rechtsbescherming overboord gegooid, met als doelstelling de winstmaximalisatie van Multinationals. Ambachtslieden en Kleine en Middelgrote bedrijven zijn straks zwaar in het nadeel ten opzichte van de oppermachtige multinationals. Verenigd Links is van mening dat de wetgever in de eerste plaats de werknemers en de gewonen burgers moet beschermen, vaak juist tegen de macht van de multinationals.

Addy Stoker

Voorzitter Verenigd Links

Het respect voor Thomas

Categorie: Blog Gepubliceerd: maandag 09 maart 2015

In Alkmaar hebben een tweetal handhavers van de week de laatste spullen van zwerver Thomas afgepakt en weggegooid. Volgens de burgemeester van Alkmaar handelden de handhavers volgens afspraak, en hebben ze juist gehandeld. Daar is Verenigd Links het niet mee eens.

De burgemeester zegt dat Thomas als sinds 2000 rondzwerft en dat verschillende instanties al lange tijd bezig zijn met Thomas. In de verklaring schrijft de gemeente Alkmaar daarover: “ de laatste tijd wordt het verzamelen obsessiever en wordt hij steeds agressiever. Hij draagt een mes bij zich en heeft daar mensen meerdere keren mee bedreigd. Ook verbaal is hij agressief”.  Thomas had een gebiedsverbod gekregen voor het winkelcentrum en in een supermarkt. Wegens het schenden van dit  gebiedsverbod is hij een aantal keer bekeurd.

Nadat Stadstoezicht een melding kreeg dat Thomas zeker 700 kilo afval had verzameld is Stadswerk ingeschakeld. Zij hebben daarop besloten de spullen te verwijderen. Addy Stoker, voorzitter Verenigd Links: “ dat rechtvaardigt toch niet dat je ook de allerlaatste persoonlijke bezittingen van iemand afneemt ? zodat iemand helemaal niets meer over heeft? Dat is ronduit schokkend. Rondslingerende rommel verwijderen, prima. Een mes afnemen wanneer er mee gedreigd wordt, daar is helemaal niets mis mee, correct  handelen. Maar alle persoonlijke bezittingen?  Ook verwarde mensen moet je met respect behandelen. Het is een goede zaak dat de burgemeester van Alkmaar duidelijk maakt dat de man verder  hulp zal krijgen. Doe het echter met respect. Verenigd Links zal altijd blijven vechten voor zwakkeren en minder bedeelden in onze samenleving. Harde repressie, de harde aanpak past hier niet, hulpverlenen wel”.

Addy Stoker

Voorzitter Verenigd Links – Feriene Lofts