De Toon van de binnenstad

Categorie: Blog Gepubliceerd: donderdag 14 januari 2016

De gemeenteraad van Leeuwarden is bezig met het rapport “ de toon van de binnenstad”. En daar staan best wel goede dingen in waar Verenigd Links zich wel in kan vinden. Het is opvallend dat veel zaken die erin vermeld staan, precies dezelfde dingen zijn die de gemeenteraad een paar jaar geleden te horen kreeg tijdens een werkbezoek in het Duitse Oldenburg bij de Kamer van Koophandel aldaar. De raad oriënteerde zich toen op het fenomeen Familia. De plannen zien er dus prima uit, echter er mist toch iets belangrijks. Wanneer je wilt dat de binnenstad van Leeuwarden een goed verblijfsgebied is voor de toekomst en de consument, dan moet je er ook voor zorgen dat er goede en voldoende openbare toiletten zijn. Daar zijn momenteel wel klachten over, de huidige openbare toiletten zijn vaak niet schoon en geven weinig privacy, ze zijn vaak helemaal vol, en dan loopt de boel over. Wij hebben begrepen dat enkele toiletten binnenkort zullen worden vervangen en dat is dan ook een goede zaak. Echter je zult er toch ook voor moeten zorgen dat er voldoende voorzieningen zijn, zeker met de toename van het aantal festivals en met Culturele Hoofdstad 2018 op komst. Daarna gevraagd tijdens een politiek podium gaf PVDA wethouder Henk Deinum ten antwoord “dat er naar gekeken wordt hoe we daar ruimte voor kunnen vinden”. Toch een wat weinig concreet antwoord. Voor Verenigd Links staat in ieder geval vast dat de situatie op dit punt moet verbeteren. Je zou ook in samenwerking met Leeuwarder ondernemers een aantal toiletvoorzieningen kunnen creëren. Er zijn wel punten die zich daarvoor lenen, zoals de Beurs, de Blokhuispoort, en kijk ook eens naar wat horeca ondernemers op dit punt kunnen leveren, zij hebben daar wellicht ook belang bij.   

Addy Stoker

Voorzitter Verenigd Links.

Passend onderwijs?

Categorie: Blog Gepubliceerd: woensdag 09 december 2015

Eén tot twee van de duizend kinderen wordt geboren met FAS, het Foetaal Alcohol Syndroom. Deze kinderen zijn gehandicapt doordat hun moeder alcohol dronk tijdens haar zwangerschap.

In 2007 schreef het dagblad Trouw over het relaas van Moniek de Jong ( een gefingeerde naam vanwege de privacy). Moniek  heeft de kenmerken van FAS. Ze heeft, al in de baarmoeder, een hersenbeschadiging opgelopen door alcoholgebruik van haar moeder. “bij mijn geboorte is die diagnose al gesteld”., weet ze van familie en uit medische dossiers. “ik ben zes weken te vroeg geboren, was heel klein, over strekte me vaak, hield eten slecht binnen”.

Tijdens haar jeugd, op de basisschool en in het VMBO, liep ze regelmatig tegen leer en concentratieproblemen op. Met FAS bracht ze het echter niet in verband. “ ik kende het begrip op een gegeven moment wel, maar het bleef vaag. Ik dacht dat het vooral om lichamelijke kenmerken ging.” Pas twee jaar geleden is ze zich er echt in gaan verdiepen, nadat ze voor de tweede keer voor haar rij -examen was gezakt. “remmen, terugschakelen naar zijn twee, naar links kijken, eventueel stoppen, weer optrekken. Ik wist wel hoe ik om een rotonde moest rijden, maar het lukte gewoon niet”. Het maakte haar emotioneel en boos. Ze wilde weten wat er nu echt aan de hand was. Via de huisarts kwam ze in contact met de FAS stichting. Toen werd haar duidelijk dat FAS veel meer omvat en verklaart. “op de website zag ik een plaatje van de hersenen van mensen met en zonder FAS. Dat was wel schrikken”.

De mensen van de stichting hielpen haar met informatie en moedigden haar aan open te zijn over haar problemen en hulp te zoeken. Bijvoorbeeld bij haar opleiding tot boekhoudkundig medewerker. “ik heb dat individueel gedaan, ik heb het docenten uitgelegd, die hadden nog nooit van FAS. En ze hebben daar heel goed op gereageerd. “ik krijg meer tijd en hulp om alles goed te plannen”. Dat begrip doet haar goed, na al die jaren waarin ze toch tamelijk alleen met allerlei problemen en vragen heeft geworsteld.

Dit was een ervaring uit 2007, het lijkt wel of de problemen sindsdien zijn toegenomen, de toegang tot de zorg is moeilijker geworden, en (pleeg)ouders en verzorgers hebben het gevoel en de ervaring dat deze problemen nadrukkelijker op hun bordje worden gelegd, en dat het vinden en krijgen van zorg eerder een gunst is dan een recht. Dat maakt dat mensen zich teleurgesteld en eenzaam voelen. Anno 2015 ontvangen wij als Verenigd Links dan ook totaal andere reacties. Van een pleegouder en bestuurslid van stichting Bissy4kids hoorden wij het volgende: Bij Bissy4kids wonen onder andere negen kinderen/jongeren met de diagnose FAS(D). Voor deze kinderen is structuur/ herhaling, en het bieden van duidelijkheid noodzakelijk. Regels en leerstof moeten eindeloos worden herhaald omdat zaken niet “beklijven”. Logisch dus dat deze kinderen vastlopen in het reguliere onderwijs. Het afgelopen jaar hebben wij met drie van onze jongeren problemen gehad binnen het onderwijs. Een meisje van 16 liep vast, ging vluchtgedrag vertonen, en heeft door allerlei toestanden een halfjaar thuis gezeten, ze gaat nu naar een ZMLK school, maar qua niveau hoort ze daar eigenlijk niet thuis. Omdat ze zoveel bijkomende problematiek heeft is ze na heel veel gedoe wel toegelaten evenals drie van onze andere FAS(D) kinderen.

Een van onze jongeren deed MBO2 maar heeft heel veel toezicht nodig en liep helemaal vast, kreeg veel problemen en is hierdoor nu hele dagen thuis zonder een diploma te hebben gehaald. Er is nergens een passende voorziening te vinden voor deze jongere met FAS. ADHD en een IQ van 95. Een jongere die 24 uur per dag toezicht nodig heeft omdat hij zelf geen structuur kan aanbrengen, zichzelf in de problemen brengt, mensen manipuleert . Waar kan deze jongere terecht om toch uiteindelijk een startkwalificatie te halen?

Eén van onze jongeren doet een opleiding SDV, dit is hem op het lijf geschreven wanneer je let op het praktijk gedeelte, de theorie is voor hem te moeilijk. Hij heeft een slecht geheugen, zeer laag werktempo en een IQ van 87. Door de bijkomende problematiek zou hij eigenlijk naar het praktijk onderwijs moeten gaan, maar daarvoor scoort hij te hoog. Ook hij brengt zichzelf in de problemen als hij niet voldoende toezicht krijgt. Het is echter een heel lief, zachtaardig kind. “Misschien moet hij naar RENN4 “ gaf de zorgcoördinator van het praktijkonderwijs aan. Dat willen wij echter absoluut niet omdat hij daarvoor te kwetsbaar is. We brengen deze jongen nu elke dag naar school en halen hem weer op, dit om te voorkomen dat hij zichzelf in de nesten werkt, eenvoudig weg  omdat hij dingen niet begrijpt en moeite heeft met vrijheid en verantwoordelijkheid.

Eenvoudigweg aanmelden op een school voor een voorziening is er niet meer bij, er gaan oeverloze overleggen en vergaderingen aan vooraf.  Heeft de bureaucratie gewonnen? Of speelt vooral het geld een grotere rol? Passend onderwijs? Duidelijk niet voor deze kinderen. Verenigd Links is van mening dat daar wat aan gedaan moet worden.

Addy Stoker

voorzitter Verenigd Links

Sharia wetgeving

Categorie: Blog Gepubliceerd: donderdag 01 oktober 2015

Linkse partijen wordt vaak verweten dat ze te toegeeflijk zijn als het gaat om de islam, om migratie en integratie. En wanneer je ziet dat er in bijvoorbeeld Engeland en Zweden al stadsdelen en woongebieden zijn waar de sharia feitelijk van toepassing is, dan heb ik de behoefte om op te merken dat dit beslist niet goed is. In Nederland denkt men helemaal niet aan het invoeren van sharia rechtspraak en dat moet vooral zo blijven. Nederland kan trots zijn op zijn eigen democratie en onafhankelijke rechtspraak. Natuurlijk is er altijd kritiek te oefenen bijvoorbeeld daar waar het gaat om de toegankelijkheid van de rechtspraak voor mensen met weinig geld echter, gelukkig is het in dit land de algemene opinie dat democratie en rechtspraak zaken zijn waar we trots op mogen zijn. Toch wordt met name links vaak verweten een blinde vlek te hebben als het gaat om migratie en integratie. Een paar dingen zijn ook voor linkse mensen op dit punt heel erg belangrijk. Dat begint al met de scheiding tussen kerk en staat. En op dit punt is Links Nederland altijd wel goed wakker. De enige partij in Nederland die daar traditioneel wel eens moeite mee heeft is de SGP, echter de SGP is niet actief bezig om dit principe, het principe van de theocratie tot een actueel politiek thema te verheffen. De scheiding tussen kerk en staat is een belangrijk uitgangspunt binnen onze democratie.

Links is verder ook wars van systemen die de onderdrukking van vrouwen mogelijk maken, en ook van iedere uitleg en elke daad die tornt aan de uitgangspunten van de rechten van de mens.  Verenigd Links wil nooit tornen aan de vrijheid van godsdienst, immers dat is een groot goed, echter iedere religie dient zich daarbij te houden aan de Nederlandse (grond) wet.

Addy Stoker

Voorzitter Verenigd Links

Belastingdeals

Categorie: Blog Gepubliceerd: woensdag 02 december 2015

Het Rutte model,  waarin belastingdeals worden gesloten met Multinationals is natuurlijk helemaal scheef, en het is ongelooflijk dat de PVDA dit accepteert. Een handvol grote bedrijven worden gespekt met belastingvoordelen terwijl ondertussen de rijken rijker worden en de armen armer.

Wanneer je goed kijkt dan is er moreel gezien sprake van gelegaliseerde diefstal. Rijk worden ten koste van de staatskas van andere landen en dat van het eigen land, burgers en bedrijven van die landen die de verschuldigde belasting van die bedrijven moeten missen in hun economie. Onder het  VVD/PVDA  kabinet is Nederland een belastingparadijs voor multinationals geworden.

Je moet ook kijken naar alle bedrijven en ondernemers die wel gewoon belasting betalen, die voelen zich zeer onprettig bij deze belastingdeals met firma’s zoals Starbucks.

Niet alleen andere landen worden benadeeld door deze gelegaliseerde diefstal. Uit onderzoek van het Tax Justice Network blijkt dat de rijke landen vooral zelf  de grote verliezers zijn bij de belastingontwijking door Multinationals.  Maar liefst 90 procent van de weggesluisde winst is afkomstig uit twaalf landen die allemaal lid van de G20 zijn.

Addy Stoker

Voorzitter Verenigd Links

Geld geweld en gewetensbezwaarden

Categorie: Blog Gepubliceerd: zondag 27 september 2015

Er zijn in onze samenleving mensen die grote moeite hebben met de rol van financiële instellingen, banken, etc. Immers het zijn juist die instellingen, en het systeem waarin ze werken die een zekere macht uitoefenen en er daarmee voor zorgen dat er naast  mensen die er super rijk mee worden er ook (veel meer) mensen zijn die daardoor gedupeerd worden, in de armoede raken. Denk aan de economische crisis, de hoge werkloosheid, de Libor kwestie bij de banken, de hoge rentes die Griekenland, Spanje etc. moeten betalen, de armoede die dat met zich meebrengt. De bezwaren tegen dit soort zaken resulteerden in Leeuwarden al tot een heus tentenkamp van de Occupy beweging. En een inwoner van Leeuwarden, Hans Jürgens Redzcus heeft intussen duidelijk gemaakt dat hij als gewetensbezwaarde geldt vanuit dit perspectief. Dat wil zeggen hij wil al zijn rekeningen betalen, maar dan met gewoon contant geld en niet met het plastic of giraal geld waarmee de banken hun machtspositie versterken. Tot nu toe kwamen verschillende instanties en de gemeente hem daarin tegemoet. Echter nu wil men zijn verzet breken. Het gevolg zal zijn dat deze gewetensbezwaarde straks verstoken zal zijn van elementaire levensbehoeften zoals gas, water, elektrisch en een AV Friso ziektekosten verzekering.  En daar zijn wij het als Verenigd Links niet mee eens. De kwaliteit van een samenleving kun je afmeten aan de wijze waarop die omgaat met minderheden en gewetensbezwaarden. Wanneer er daar geen ruimte voor is dan kun je met recht de vraag stellen hoe vrij Nederland eigenlijk nog is. Deze gewetensbezwaarde verdient respect en niet de dwang en het machtsmisbruik waarmee hij (en wij) nu geconfronteerd worden.

Addy Stoker

Voorzitter Verenigd Links