Caparis wil het wiel opnieuw uitvinden

Categorie: Blog Gepubliceerd: woensdag 22 maart 2017

Per 1 april 2017 gaat Leeuwarden de groenploeg van Caparis overnemen, het College van Burgemeester en Wethouders wordt dan de werkgever van deze mensen. Als Verenigd Links snappen wij heel goed dat er een streven is om de Sociale Werkvoorziening weer zoveel mogelijk zelf te willen uitvoeren, gezien wat er de laatste jaren allemaal is voorgevallen lijkt ons dat ook gerechtvaardigd. Midden in alle narigheid heeft die verzuchting ook bij ons wel eens geklonken. Wat voor Verenigd Links hoe dan ook voorop blijft staan is het doel van de Sociale Werkvoorziening en dus de mensen die er werkzaam zijn en dan doel ik in de eerste plaats op de werknemers met een indicatie.

Toch is 1 april eigenlijk te snel, want er ligt helemaal nog geen advies van de Ondernemingsraad, van de mensen om wie het gaat, en daar wijzen de vakbonden ook heel terecht op. Er ligt wel een reactie van de OR op een brief van PVDA wethouder Ekhart, echter dat is heel iets anders dan een officiële adviesaanvraag. Dan is er ook nog de verdeel en heers politiek. Die ontstaat omdat de diverse gemeenteraden niet allemaal dezelfde informatie krijgen. Zo wisten ze in Smallingerland al dat het verzelfstandigen van het groen 2,5 miljoen euro gaat kosten, terwijl de Raad in Leeuwarden maar moest gissen naar de kosten. Het College stelt dan dat we in Leeuwarden daar dan ook maar naar moeten vragen, en dan begint de situatie helemaal absurd te worden. Ten eerste omdat de wethouder een actieve informatieplicht heeft, en ten tweede omdat Verenigd Links in diezelfde vergadering om informatie heeft gevraagd die de wethouder weigert te verstrekken. Wat hebben wij gevraagd? Dat heeft te maken met het feit dat er nu gezegd wordt dat het herstructureringsplan voor Caparis per 1 mei aangeleverd zal worden terwijl de directie van Caparis in de persoon van dhr. Glas al in 2015 bezig was dit plan te schrijven. Hij is zelfs langer doorgegaan om dit af te maken. Hierover zegt men nu dat deze doorrekeningen bestemd waren voor intern gebruik. Intern ligt er dus al een plan, maar men wil blijkbaar het wiel opnieuw uitvinden. Dat is typisch de bestuurscultuur bij Caparis. Zonde van alle werk (en geld) dat er al aan is besteed door dhr. Glas. En het is geen goede zaak dat wanneer Verenigd Links daarnaar vraagt wij deze informatie niet mogen ontvangen.  vanuit Caparis werd ook nog opgemerkt dat “de ondernemingsraad van Caparis niet gaat over de beslissing of mensen verhuizen van de gemeenschappelijke regeling naar de gemeente, daar hebben ze simpelweg niets van te vinden”. Dat is naar mijn mening dezelfde fout die de vorige RVC ook maakte, de mensen om wie het gaat achterstellen. Wanneer deze gedachte nu nog leeft dan is dit verhaal nog lang niet ten einde.

Addy Stoker

Voorzitter Verenigd Links.

De gemeente als vrek…

Categorie: Blog Gepubliceerd: woensdag 15 maart 2017

Dat is toch wel wat.. tientallen jaren betalen allerlei organisaties die met hart en ziel werken aan bruisende evenementen voor hun stad of dorp een redelijk bedrag aan kosten voor de nodige verplichte vergunningen, en nu Culturele Hoofdstad 2018 dichterbij komt  moeten ze opeens stapsgewijs veel meer gaan betalen. Waarom doet de gemeente Leeuwarden dat nu en niet pas na CH2018?  Waarin er veel evenementen gepland staan?  Wethouder Sjoerd Feitsma (PVDA) legt uit dat hij kostendekkend wil gaan werken, maar blijkbaar was dit gedurende de afgelopen tien tallen jaren geen enkel probleem..

Een vergunning van 194 euro gaat dan uiteindelijk 1600 euro kosten. Dan kan het twee kanten op, of allerlei evenementen gaan niet meer door, of de kaartjes worden veel duurder wat minder bezoekers tot gevolg zal hebben, en minder bezoekers betekent ook minder uitgaven in Leeuwarden. Wij hebben destijds ingestemd met CH2018 vooral vanwege de te verwachtten effecten op de werkgelegenheid, maar wethouder uw actie roept het beeld op van een gemeente die als een soort vrek opereert, eerst de eigen kas en dan vooral niet verder kijken. Want uw voorstel om kostendekkend bezig te zijn en voor de gemeente  zo een graantje mee te pikken gaat ten koste van de werkgelegenheid en de opbrengsten voor het bedrijfsleven in onze gemeente die gebaat zijn bij veel bezoekers.

Addy Stoker

Voorzitter Verenigd Links

Raar

Categorie: Blog Gepubliceerd: woensdag 16 november 2016

Raar, dat is wat er bij mij opkomt wanneer ik zie dat het dat het college van Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden en de gemeenteraad met elkaar in gesprek willen over een zogenaamde samenwerkingsagenda. En wij als Verenigd Links zetten daar grote vraagtekens bij. Willen de collegepartijen en het college af van het klassieke verschil tussen oppositie en coalitie? Dat zou vreemd zijn, want democratisch gezien vervult in ieder geval de oppositie een zeer nuttige rol in goed bestuur. Kritiek is beslist geen overbodig fenomeen en Verenigd Links is nu eenmaal kritisch en zal dat blijven. Daar worden we echter ook vaak op afgerekend, het is in deze raadsperiode dan ook k voorgekomen dat schriftelijke vragen van onze fractie niet of na herhaaldelijk aandringen dan toch werden beantwoord. Vervolgens werd een lid van Verenigd Links uit een adviserend orgaan geweerd juist omdat ze actief is binnen een politieke partij. Als klapper op de vuurpijl weigert het college een door de gehele gemeenteraad aangenomen motie van Verenigd Links uit te voeren, deze motie gaat over het uitvoeren van een onderzoek naar de situatie bij Caparis en de rol van de Leeuwarder Wethouders daarin. De gemeenteraad doet er verder het zwijgen toe, behalve Verenigd Links natuurlijk. Nu het college de motie niet uitvoert laadt ze daarmee de verdenking op zich dat er vast wel iets mis mee is. Wij vinden dat de term “samenwerkingsagenda” in dit licht bezien ronduit belachelijk is. En daarom doet Verenigd Links ook niet mee aan dit “project” dat nu wordt opgevoerd.

Addy Stoker

Voorzitter Verenigd Links

Opstap tarief WMO

Categorie: Blog Gepubliceerd: dinsdag 03 januari 2017

Er wordt voor het WMO vervoer in Leeuwarden een opstap tarief van 1 euro gevraagd bovenop het tarief dat er al is. Als Verenigd Links ontvangen wij meldingen dat dit voor nogal wat mensen te veel gevraagd is, en de gevolgen daarvan kunnen groot zijn.

Vooral het vooruitzicht dat mensen door deze maatregel in het isolement raken. Dat ze gedwongen thuis moeten blijven zitten en niet meer mee kunnen doen in deze samenleving. Zoiets is toch niet acceptabel?  Wij mogen met elkaar toch verwachten dat ze de mensen die hierdoor in de knel raken tegemoet komen. De gemeente Leeuwarden neemt nu als uitgangspunt dat de uitgaven op dit punt gelijk moeten zijn aan het budget dat de gemeente van het Rijk ontvangt, we weten ook dat er dan weinig sociaal beleid zal overblijven. De rekenmeesters zijn weer eens de baas in dit land en blijkbaar ook in de gemeente Leeuwarden. Eerder heeft Verenigd Links gevraagd om te voorkomen dat juist de mensen met het minste geld voornamelijk opdraaien voor deze bezuinigingen, het lijkt er op dat dit niet wordt ingewilligd, wanneer er nu niets aan de nare gevolgen van deze maatregel gedaan wordt.

Addy Stoker

Voorzitter Verenigd Links

Zorgconsumptie

Categorie: Blog Gepubliceerd: zaterdag 01 oktober 2016

Onlangs vergaderde de gemeenteraad van Leeuwarden over de zorgconsumptie. Leeuwarden krijgt nu te weinig geld uit het Rijksbudget voor de drie decentralisaties, waaronder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de Jeugdwet en de Participatiewet. Daarom moet er elk jaar heel wat geld bij. Het beroep dat mensen op deze (zorg)voorzieningen doen noemen we de zorgconsumptie. Wat en hoeveel wordt er in totaal gebruikt van deze voorzieningen. In het begin werd het nadeel in de kosten nog enigszins vergoed door Den Haag, en gelukkig had Leeuwarden er ook geld voor opzij gezet, want de zorgconsumptie in de gemeente Leeuwarden is veel hoger dan het budget dat het Rijk aan de gemeente geeft. Het college van Leeuwarden komt daarom binnenkort met voorstellen waardoor het op korte termijn mogelijk moet worden om wel uit te komen met het budget dat uit Den Haag komt. Een budget waarmee VVD en PVDA de mensen die er op aangewezen zijn flink afknijpt. Een aantal maatregelen die het college in Leeuwarden nu overweegt om in te voeren om het tekort in Leeuwarden in 2017 terug te brengen, zullen tot gevolg hebben dat juist de mensen met de laagste inkomens voor de tekorten zullen opdraaien. Willen uitkomen met het Rijksbudget is een politieke keus, het is echter niet de keuze van Verenigd Links. Wij gaan ervan uit dat goed sociaal beleid best wel iets mag kosten, het welzijn van de mensen is ook wat waard, ja het is heel veel waard. Bij de keuzes die het college voor 2017 opsomt staat o.a. een financiële korting op sociale zaken. En ja, dan leg je de tekorten neer bij de mensen die al weinig geld hebben. Dat geldt ook voor de maatregel om van de thuishulp/huishoudelijke hulp een algemene voorziening te maken. In dat geval kun je hiervoor geen beroep meer doen op de gemeente. En wat te denken van het voorstel om de wijkteams meer te richtten op jongeren en minder op ouderen. We weten toch allemaal dat ouderen een grotere zorgbehoefte hebben? Verenigd Links heeft aan het college deze feiten voorgelegd, dat dergelijke maatregelen tot gevolg zullen hebben dat de mensen met de laagste inkomens voor de tekorten zullen opdraaien, en ik vraag aan het college om nog eens door deze bril naar de voorstellen te kijken.

Addy Stoker

Voorzitter Verenigd Links