Is dit nog wel in het belang van kinderen die hulp nodig hebben?

Categorie: Blog Gepubliceerd: zaterdag 09 december 2017 Geschreven door Super User

Verenigd Links stelde eerder vragen over zorgboerderij Lyts in Berlikum waar ook kinderen/jongeren uit  Leeuwarden een prima plek hebben. Hoe is nu de stand van zaken? 

Een meisje uit Leeuwarden wil graag ook een  beetje toekomst hebben, en dat wordt nu helaas bemoeilijkt door gemeentelijk gesteggel over Lyts Tolsum. Sinds april 2017 probeert men het meisje daar te plaatsen, echter de gemeente Leeuwarden belemmert dat.  De gemeente heeft samen met een tweetal andere gemeenten nieuw beleid bedacht inzake passend onderwijs. Lyts Tolsum heeft 7 VMBO zorg en leertrajecten die ze dit jaar mogen afmaken. Daarnaast zijn er nog 12 zorg en leertrajecten waar jongeren ook precies in hetzelfde concept van Lyts Tolsum zorg krijgen, activiteiten doen en ook leren. Binnen dit traject zou ook het meisje uit Leeuwarden kunnen instromen in Lyts Tolsum.  Dat gebeurt echter niet, de gemeente koerst af op een oplossing via dagbesteding helemaal zonder onderwijs. En daar zie je weer de bezuinigingsdrift, immers dagbesteding voor het meisje kost 50 euro per dagdeel, en een zorg/leertraject kost 30 euro per uur.

Maar wat is nu in het belang van een kind? Puur dagbesteding? Of mag het ook leren waardoor een kind een waardige toekomst kan krijgen? Het motto van Verenigd Links is altijd dat mensen belangrijker zijn dan geld..

De gemeente voert ondertussen wel de druk op bij Lyts Tolsum in een poging ze zover te krijgen dat ze hun concept helemaal omgooien naar puur dagbesteding omdat de onderwijs component middels het VMBO in samenwerking met een scholengemeenschap nu wegvalt. Voor de duidelijkheid, men heeft nooit onderwijs gegeven op Lyts Tolsum, de school uit Franeker was/is verantwoordelijk voor het onderwijs en Lyts Tolsum ondersteunt de jongeren die een zorg/leertraject doen. Ook Jeugdhulp Friesland met het regiecentrum laten de oren hangen naar de gemeentelijke inbreng. En het Leeuwarder meisje wordt richting dagbesteding verwezen, maar dan uiteraard zonder zorg/leertraject. Blijkbaar heeft ze geen recht op onderwijs en een eerlijke toekomst. Wat staat er in Leeuwarden nu centraal? De belangen van jongeren met problemen of een beperking of de bezuinigingsdrift? 

Addy Stoker

Voorzitter Verenigd Links  

Hits: 349