Waar is Occupy nu?

Categorie: Blog Gepubliceerd: woensdag 11 oktober 2017 Geschreven door Super User

De Occupy beweging manifesteerde zich een aantal jaren geleden sterk. Ook in Leeuwarden werd een tentenkamp opgeslagen in het financiële hart van de stad. De protestgroepen verschilden sterk in focus, met als overeenkomst de betoging tegen de macht van grote ondernemingen en financiële instellingen die disproportioneel voordeel hebben van het wereldwijde economische systeem, en die ten koste gaan van de bevolking en de democratie.

Een paar jaar verder zijn de tenten opgebroken en hoor je er eigenlijk niets meer van. Toch is er in Leeuwarden iemand die nog voortdurend kritisch is op de macht van de banken en financiële instellingen.  Iemand die niet zwijgt over wat hij “geldgeweld” noemt, en zich druk maakt over Libor schandalen, en de hoge rentes die banken in rekening brengen bij ontwikkelingslanden. Niet te vergeten het feit dat banken slapend rijk worden door het giraal/digitaal betalingsverkeer. Dat is Hans Jürgens Redczus. Door de Leeuwarder Courant omgedoopt tot de “ cashman”.

Hans Jürgens stelt zich principieel op, en wil met de bankenwereld, met nepgeld, dat geen geld is niets te maken hebben. Daarom betaalt hij altijd contant en vandaar ook de naam cashman. Toch is dat niet gemakkelijk, veel grote bedrijven en instellingen accepteren geen contant geld. Dat betekent veel werk om dat dan toch voor elkaar te krijgen, bij de zorgverzekeraar bijvoorbeeld. Echter onlangs liep Hans Jürgens tegen een muur op bij een energiebedrijf. Contant betalen mocht niet en dus was hij een wanbetaler. Op 17 Oktober staat de Cashman voor de rechter in een hoger beroep wegens smaad. De directe aanleiding is, dat er een klacht is binnengekomen van een medewerker van het netwerkbedrijf dat de Cashman wilde afsluiten van gas en elektra, en omdat de Cashman achteraf op facebook de medewerker een term had toegevoegd die de man in het verkeerde keelgat schoot. Het was een vier letters tellend woord om iemand aan te duiden die een vonnis voltrekt. De netwerkbeheerder wilde de Cashman van het net afsluiten zonder opgaaf van reden. Ondertussen had de Cashman een andere leverancier gevonden en bestond er een geldig leveringscontract. Toch werd hij afgesloten. De Cashman vond de bejegening door de medewerker en diens weigering om zich te laten overtuigen door argumenten onbegrijpelijk, bot en inhumaan. We kennen allemaal wel van die situaties, de eenling tegen de macht van grote bedrijven en instellingen. In dit geval een principiële eenling, vandaar ook het hoger beroep. Dat op 17 oktober s’morgens op de rol staat in Leeuwarden. Het zou mooi zijn wanneer de (oude) geestverwanten van de  Occupy beweging het zouden kunnen opbrengen om de Cashman moreel te ondersteunen.

Addy Stoker

Voorzitter Verenigd Links

Hits: 460