De koers van Omrin

Categorie: Blog Gepubliceerd: zaterdag 27 mei 2017

Onlangs werd in een politiek podium van de Leeuwarder gemeenteraad het koersdocument van Omrin besproken. Afvalsturing Friesland wil een aantal aandeelhouders van buiten de provincie toevoegen. Verenigd Links is het daar niet mee eens, immers we hebben het bij afval inzameling vooral over dienstverlening aan burgers, en we hebben het over een nutsbedrijf. Mensen in deze branche vertellen: “ afvalinzameling is een passie en wanneer je het gaat inzamelen in andere provincies dan is het maar zeer de vraag of dit niet ten koste gaat van de Friese burgers”.

Waarom uitbreiding buiten de provincie? Vooral om meer winst te kunnen maken, capaciteit beter benutten. De Friese overheden/gemeenten verliezen daarbij uit het oog dat winst maken niet  de doelstelling is van Omrin afvalsturing, dat het om iets heel anders gaat. Het streven naar nog meer winst en de aandacht daarvoor gaat ten koste van de eigenlijke taak: de burger ontzorgen.

De gemeenten hebben Omrin de volgende opdracht gegeven: Zo duurzaam mogelijk tegen een zo laag mogelijk tarief, zo verklaarde PVDA wethouder Sjoerd Feitsma. Hierdoor zit Omrin nog steeds midden in de jacht naar winst, dus meer gemeenten erbij en de reserves, de solvabiliteit moet stijgen van 19 naar 25 procent, er wordt dus winst opgepot, wat weer ten koste gaat van de werkgelegenheid en de tarieven, de tarieven stijgen zelfs licht om winst op te potten. Hoezo een zo laag mogelijk tarief? Om dit te rechtvaardigen komt men dan met tarieven van branchegenoten, dat is strategie.

De kringloopwinkels Estafette zijn ondergebracht in een stichting en in Leeuwarden wordt de winkel flink uitgebreid, verhuist men naar een ander pand. Toch betekent dit niet dat een aantal van de vele vrijwilligers nu een vaste baan krijgt, terwijl er bij Omrin heel wat winst gemaakt wordt, door dat dit een losse stichting is, kan men mooi met vrijwilligers als goedkope arbeidskrachten werken. Daar hebben wij als Verenigd Links kritiek op want Omrin is best in staat om een aantal van deze mensen een eerlijk loon te betalen. Het werkgelegenheidsbeleid in Leeuwarden rammelt aan alle kanten. De werkelijke wil om werkgelegenheid te scheppen ontbreekt gewoon, gratis arbeidskrachten is toch veel leuker? En ondertussen zitten heel wat vrijwilligers in de armoede.

Er wordt wel verwezen naar het feit dat Omrin een aantal banen heeft geschapen in het kader van de sociale werkvoorziening, in de textiel sorteercentra. Echter daar krijgt men gewoon een SE vergoeding voor van het rijk, dat is dus niet zo moeilijk en dat kost Omrin (bijna) niets.

Ook heeft Verenigd Links vragen gesteld over de communicatie rondom de REC in Harlingen. Want de situatie daar riekt soms naar minachting van de burger, gelet op het bagatelliseren van de uitstoot/emissie problematiek. Omrin stelt dat er de komende weken meer naar buiten zal komen qua onderzoek en daar over zal uitvoerig gecommuniceerd worden. Wij zijn benieuwd..

Addy Stoker  lijsttrekker Verenigd Links

Hits: 539