Leergeld en armoedebestrijding

Categorie: Blog Gepubliceerd: vrijdag 19 mei 2017

Graag reageer ik even op het ingezonden dat Danny van Zomeren Voorzitter van Leergeld Leeuwarden schreef als reactie op mijn Te Gast in de Leeuwarder Courant van 15 mei J.L. Het is tekenend dat dhr. Van Zomeren daarin met geen woord spreekt over de aanleiding van mijn artikel over het stigmatiseren van mensen in armoede, namelijk de lobby voor het door mij bekritiseerde systeem van Mobility Mentoring. Ook gaat hij totaal niet in op de door mij aangedragen oplossingen om mensen werkelijk uit de armoede te halen in plaats van je te beperken tot het systeem van pappen en nathouden waarvan ook stichting Leergeld een exponent is. Dhr. van Zomeren schets wel een heel optimistisch beeld van zijn eigen organisatie. Hij schrijft dan ook: “ alle kinderen mogen meedoen. Sinds kort hebben wij in Leeuwarden, ( en nu in heel Friesland) kindpakket.nl , hier kunnen ouders heel gemakkelijk een vergoeding vragen voor hun kind”.  Het aanvragen mag dan tegenwoordig gemakkelijk zijn, de toekenning van die vergoeding is vers twee. Wij krijgen als Verenigd Links regelmatig meldingen binnen van ouders die een dergelijke toekenning is geweigerd. Vandaag nog kreeg ik een melding van een bijstandsmoeder die gevraagd had om een fiets voor haar schoolgaande zoon. Geweigerd, zonder opgaaf van redenen, en ze is heus de enige niet. Dat is dus ook de dagelijkse praktijk. Ik schreef in mijn artikel dat het voorkomt dat ouders de contributie voor de sportclub vooruit betalen. Ze doen dat (ook al is dat vaak moeilijk) in de veronderstelling dat Stichting Leergeld het wel zal vergoeden, in dat geval komen ze dan nogal eens bedrogen uit getuige de meldingen die bij Verenigd Links binnenkomen. En ze hebben dan zeker geen geld voor bijkomende kosten zodat ze na de weigering hun kind maar weer uitschrijven bij de sportclub, hun contributie zijn ze dan wel kwijt. Iemand zei: “ Leergeld straalt zoveel positivisme uit, dat je er van uitgaat dat het wel goed zal komen.. maar dat is dan niet zo, en dan vraag je in het vervolg maar niets meer. Een ander vertelde: “ ik heb de indruk dat ze met cadeautjes strooien voor die mensen die hen wel aanstaan”.  Weer een ander : “een vergoeding voor zwemles is er pas voor kinderen vanaf zes jaar, echter ik woon praktisch aan het water, dan is het wel nodig dat je kind eerder leert zwemmen, maar men was niet gevoelig voor argumenten”.   

Mijn opmerking over stigmatisering gelden het systeem van Mobility Mentoring. Het is volgens mij wel hoog tijd dat dhr. Van Zomeren van die roze wolk afkomt wanneer het gaat over het functioneren van zijn eigen organisatie, en echt aan de slag gaat met het oplossen van armoede in plaats van je te focussen op tijdelijke “oplossingen”. Dan geeft van Zomeren mij nog het advies om te onderzoeken wat armoede met mensen doet. Daar stoor ik mij bijzonder aan want helaas leef ik zelf al acht jaar van een minimum inkomen, en ben ik één van de steeds groter wordende groep  werkende armen die Nederland rijk is. Ik heb  betaald werk, echter niet voldoende loon om uit de uitkering te komen. Daarom is deze opmerking dan ook ongepast. Misschien moet dhr. Van Zomeren zijn huiswerk nog eens even doen.

Addy Stoker

Lijsttrekker Verenigd Links Leeuwarden

Hits: 489