Is dit nog wel in het belang van kinderen die hulp nodig hebben?

Categorie: Blog Gepubliceerd: zaterdag 09 december 2017 Geschreven door Super User

Verenigd Links stelde eerder vragen over zorgboerderij Lyts in Berlikum waar ook kinderen/jongeren uit  Leeuwarden een prima plek hebben. Hoe is nu de stand van zaken? 

Een meisje uit Leeuwarden wil graag ook een  beetje toekomst hebben, en dat wordt nu helaas bemoeilijkt door gemeentelijk gesteggel over Lyts Tolsum. Sinds april 2017 probeert men het meisje daar te plaatsen, echter de gemeente Leeuwarden belemmert dat.  De gemeente heeft samen met een tweetal andere gemeenten nieuw beleid bedacht inzake passend onderwijs. Lyts Tolsum heeft 7 VMBO zorg en leertrajecten die ze dit jaar mogen afmaken. Daarnaast zijn er nog 12 zorg en leertrajecten waar jongeren ook precies in hetzelfde concept van Lyts Tolsum zorg krijgen, activiteiten doen en ook leren. Binnen dit traject zou ook het meisje uit Leeuwarden kunnen instromen in Lyts Tolsum.  Dat gebeurt echter niet, de gemeente koerst af op een oplossing via dagbesteding helemaal zonder onderwijs. En daar zie je weer de bezuinigingsdrift, immers dagbesteding voor het meisje kost 50 euro per dagdeel, en een zorg/leertraject kost 30 euro per uur.

Maar wat is nu in het belang van een kind? Puur dagbesteding? Of mag het ook leren waardoor een kind een waardige toekomst kan krijgen? Het motto van Verenigd Links is altijd dat mensen belangrijker zijn dan geld..

De gemeente voert ondertussen wel de druk op bij Lyts Tolsum in een poging ze zover te krijgen dat ze hun concept helemaal omgooien naar puur dagbesteding omdat de onderwijs component middels het VMBO in samenwerking met een scholengemeenschap nu wegvalt. Voor de duidelijkheid, men heeft nooit onderwijs gegeven op Lyts Tolsum, de school uit Franeker was/is verantwoordelijk voor het onderwijs en Lyts Tolsum ondersteunt de jongeren die een zorg/leertraject doen. Ook Jeugdhulp Friesland met het regiecentrum laten de oren hangen naar de gemeentelijke inbreng. En het Leeuwarder meisje wordt richting dagbesteding verwezen, maar dan uiteraard zonder zorg/leertraject. Blijkbaar heeft ze geen recht op onderwijs en een eerlijke toekomst. Wat staat er in Leeuwarden nu centraal? De belangen van jongeren met problemen of een beperking of de bezuinigingsdrift? 

Addy Stoker

Voorzitter Verenigd Links  

Kan dit eigenlijk wel?

Categorie: Blog Gepubliceerd: woensdag 15 november 2017 Geschreven door Super User

Wie deze week de Leeuwarder Huis aan Huis krant openslaat ziet iets merkwaardigs, bij de gemeentelijke mededelingen  “ aan de Grote Klok” staat naast de gebruikelijke informatie maar liefst twee hele pagina’s terugblik van het College van Burgemeester en Wethouders over deze raadsperiode. Is dat wel de juiste timing? Dit gebeurt immers  bewust voor de gemeenteraadsverkiezingen en het lijkt er sterk op dat dit dient ter versterking van de College partijen,  met algemene middelen in de ruimte bestemd voor gemeentelijke mededelingen. Alsof twee pagina’s nog niet genoeg zijn volgt er ook nog een halve redactionele pagina om wethouder Sjoerd Feitsma en zijn PVDA te promoten.

Verenigd Links vindt het niet kunnen dat  dit  alles plaatsvindt vlak voor de verkiezingen. Dat je achteraf verantwoording aflegt zoals de burgemeester altijd doet in een jaarverslag is logisch, maar dit is een nauwelijks verholen poging tot reclame maken voor de College Partijen. De dertien partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen kregen allemaal wat ruimte ter grootte van enkele postzegels. In die ruimte heeft Verenigd Links o.a. vermeld dat de verdere afbraak van sociale voorzieningen a sociaal is en dat het College van Burgemeester en Wethouders in de kwestie Caparis nog steeds weigert om alle stukken aan Verenigd Links te geven en ook verder onderzoek naar de rol van PVDA wethouders Ekhart en Feitsma blokkeert, allemaal zaken die je in de pagina’s van de grote College show niet tegenkomt..

Addy Stoker

Lijsttrekker Verenigd Links-Feriene Lofts

De nieuwe strengheid

Categorie: Blog Gepubliceerd: woensdag 04 oktober 2017 Geschreven door Super User

Onderzoek toont aan dat nieuwe armen op het moment dat zij hulp zoeken voor hun financiële problemen vaak (nog ) huisbezitter zijn, of in een woning wonen terwijl ze niet in aanmerking komen voor huursubsidie. In een situatie waarin er plotseling iets in je inkomen verandert zoals werkloosheid  of een scheiding ben je niet zomaar uit de problemen, integendeel. Een aantal gemeenten, waaronder Leeuwarden kent het verschijnsel woonkostentoeslag. Wanneer je in een situatie verkeert waarin je te maken krijgt met een sterke inkomensdaling en in een te duur huis woont gelet op je huidige inkomen dan kun je woonkostentoeslag aanvragen. Diverse fracties hebben in het recente verleden opgemerkt dat er in het armoedebeleid aandacht moet zijn voor deze groep mensen. Omdat Leeuwarden de woonkostentoeslag kent is er dan niets aan de hand zou je dan misschien denken. Toch is dat blijkbaar te gemakkelijk gedacht. Want ondanks de opmerkingen van diverse raadsleden kenmerkt het Leeuwarder beleid zich door een nieuwe strengheid. Zo kregen wij als Verenigd Links meldingen binnen van mensen die eerder woonkostentoeslag ontvingen, maar nu niet meer omdat bijv. het bezit van een oude caravan en een auto met een waarde van ca.1500 euro opeens reden was om de toeslag niet (meer) toe te kennen, terwijl deze eerder ook al in bezit waren.

De nieuwe strengheid wordt ongetwijfeld veroorzaakt door de wens van het Leeuwarder College om te bezuinigen op het sociaal domein, en dat dupeert mensen. Bij de bezuinigingsvoorstellen die wethouder Ekhart ( PVDA) onlangs presenteerde staat ook deze woonkostentoeslag, het is volgens de wethouder mogelijk om deze toeslag in duur te beperken of zelfs in het geheel af te schaffen. Gezien de gesignaleerde  nieuwe strengheid is het College daar op die manier blijkbaar al aan begonnen. Ten koste van mensen die deze toeslag hard nodig hebben. Dat is niet goed.

Addy Stoker

Verenigd Links

Waar is Occupy nu?

Categorie: Blog Gepubliceerd: woensdag 11 oktober 2017 Geschreven door Super User

De Occupy beweging manifesteerde zich een aantal jaren geleden sterk. Ook in Leeuwarden werd een tentenkamp opgeslagen in het financiële hart van de stad. De protestgroepen verschilden sterk in focus, met als overeenkomst de betoging tegen de macht van grote ondernemingen en financiële instellingen die disproportioneel voordeel hebben van het wereldwijde economische systeem, en die ten koste gaan van de bevolking en de democratie.

Een paar jaar verder zijn de tenten opgebroken en hoor je er eigenlijk niets meer van. Toch is er in Leeuwarden iemand die nog voortdurend kritisch is op de macht van de banken en financiële instellingen.  Iemand die niet zwijgt over wat hij “geldgeweld” noemt, en zich druk maakt over Libor schandalen, en de hoge rentes die banken in rekening brengen bij ontwikkelingslanden. Niet te vergeten het feit dat banken slapend rijk worden door het giraal/digitaal betalingsverkeer. Dat is Hans Jürgens Redczus. Door de Leeuwarder Courant omgedoopt tot de “ cashman”.

Hans Jürgens stelt zich principieel op, en wil met de bankenwereld, met nepgeld, dat geen geld is niets te maken hebben. Daarom betaalt hij altijd contant en vandaar ook de naam cashman. Toch is dat niet gemakkelijk, veel grote bedrijven en instellingen accepteren geen contant geld. Dat betekent veel werk om dat dan toch voor elkaar te krijgen, bij de zorgverzekeraar bijvoorbeeld. Echter onlangs liep Hans Jürgens tegen een muur op bij een energiebedrijf. Contant betalen mocht niet en dus was hij een wanbetaler. Op 17 Oktober staat de Cashman voor de rechter in een hoger beroep wegens smaad. De directe aanleiding is, dat er een klacht is binnengekomen van een medewerker van het netwerkbedrijf dat de Cashman wilde afsluiten van gas en elektra, en omdat de Cashman achteraf op facebook de medewerker een term had toegevoegd die de man in het verkeerde keelgat schoot. Het was een vier letters tellend woord om iemand aan te duiden die een vonnis voltrekt. De netwerkbeheerder wilde de Cashman van het net afsluiten zonder opgaaf van reden. Ondertussen had de Cashman een andere leverancier gevonden en bestond er een geldig leveringscontract. Toch werd hij afgesloten. De Cashman vond de bejegening door de medewerker en diens weigering om zich te laten overtuigen door argumenten onbegrijpelijk, bot en inhumaan. We kennen allemaal wel van die situaties, de eenling tegen de macht van grote bedrijven en instellingen. In dit geval een principiële eenling, vandaar ook het hoger beroep. Dat op 17 oktober s’morgens op de rol staat in Leeuwarden. Het zou mooi zijn wanneer de (oude) geestverwanten van de  Occupy beweging het zouden kunnen opbrengen om de Cashman moreel te ondersteunen.

Addy Stoker

Voorzitter Verenigd Links

Uitbuiting

Categorie: Blog Gepubliceerd: dinsdag 19 september 2017 Geschreven door Super User

Een vreemde ervaring is het toch wel wanneer je leest in de monitor werk en inkomen die in de gemeente Leeuwarden is verschenen. Vooral het verhaal over Flextentie. In 2016 zijn er in Leeuwarden 66 mensen volgens die methode aan het werk gegaan. Hoe werkt het? Voor 12 euro per uur kunnen ondernemers via het bedrijf Flexentie bijstandsgerechtigden inhuren voor tijdelijke of flexibele klussen in bijvoorbeeld horeca, schoonmaak of detailhandel. Deze bijstandsgerechtigden verdienen dan 2 euro per uur bovenop de uitkering en Flextentie deelt dan de overige tien euro met de gemeente. PVDA wethouder Ekhart is er heel tevreden over, maar bij mij voelt het niet goed, aan het werk voor 2 euro per uur?? Ik weet niet hoe het u vergaat, ik zie dit toch als een vorm van uitbuiting.

Geef die deze mensen normaal, eerlijk betaald werk. Verder is het zo dat het aantal uitkeringsgerechtigden in 2016 is gegroeid tot 6182. Je kunt dus zeggen dat het werkgelegenheidsbeleid in deze gemeente tekort schiet. De focus ligt teveel op vrijwilligerswerk. In 2017 wordt er economische groei verwacht. Je ziet dat de economie floreert, en de tweedeling groeit ook in onze gemeente. teveel mensen merken helemaal niets van deze economische groei, veel mensen zijn alleen maar bezig om te overleven, en dat moet echt anders.

Gemeenten zijn sinds enige tijd verplicht om te toetsen of reïntegratie trajecten betaald werk verdringen. Helaas houdt Leeuwarden zich op dit punt niet aan deze verplichting. Alleen wanneer ze het toevallig tegenkomen (of Verenigd Links het weer eens doorgeeft). Doen ze er iets mee. Wanneer je de monitor leest, kom ik tot de conclusie, zo kan het niet langer....

Addy Stoker

Verenigd Links