Waar is Occupy nu?

Categorie: Blog Gepubliceerd: woensdag 11 oktober 2017 Geschreven door Super User

De Occupy beweging manifesteerde zich een aantal jaren geleden sterk. Ook in Leeuwarden werd een tentenkamp opgeslagen in het financiële hart van de stad. De protestgroepen verschilden sterk in focus, met als overeenkomst de betoging tegen de macht van grote ondernemingen en financiële instellingen die disproportioneel voordeel hebben van het wereldwijde economische systeem, en die ten koste gaan van de bevolking en de democratie.

Een paar jaar verder zijn de tenten opgebroken en hoor je er eigenlijk niets meer van. Toch is er in Leeuwarden iemand die nog voortdurend kritisch is op de macht van de banken en financiële instellingen.  Iemand die niet zwijgt over wat hij “geldgeweld” noemt, en zich druk maakt over Libor schandalen, en de hoge rentes die banken in rekening brengen bij ontwikkelingslanden. Niet te vergeten het feit dat banken slapend rijk worden door het giraal/digitaal betalingsverkeer. Dat is Hans Jürgens Redczus. Door de Leeuwarder Courant omgedoopt tot de “ cashman”.

Hans Jürgens stelt zich principieel op, en wil met de bankenwereld, met nepgeld, dat geen geld is niets te maken hebben. Daarom betaalt hij altijd contant en vandaar ook de naam cashman. Toch is dat niet gemakkelijk, veel grote bedrijven en instellingen accepteren geen contant geld. Dat betekent veel werk om dat dan toch voor elkaar te krijgen, bij de zorgverzekeraar bijvoorbeeld. Echter onlangs liep Hans Jürgens tegen een muur op bij een energiebedrijf. Contant betalen mocht niet en dus was hij een wanbetaler. Op 17 Oktober staat de Cashman voor de rechter in een hoger beroep wegens smaad. De directe aanleiding is, dat er een klacht is binnengekomen van een medewerker van het netwerkbedrijf dat de Cashman wilde afsluiten van gas en elektra, en omdat de Cashman achteraf op facebook de medewerker een term had toegevoegd die de man in het verkeerde keelgat schoot. Het was een vier letters tellend woord om iemand aan te duiden die een vonnis voltrekt. De netwerkbeheerder wilde de Cashman van het net afsluiten zonder opgaaf van reden. Ondertussen had de Cashman een andere leverancier gevonden en bestond er een geldig leveringscontract. Toch werd hij afgesloten. De Cashman vond de bejegening door de medewerker en diens weigering om zich te laten overtuigen door argumenten onbegrijpelijk, bot en inhumaan. We kennen allemaal wel van die situaties, de eenling tegen de macht van grote bedrijven en instellingen. In dit geval een principiële eenling, vandaar ook het hoger beroep. Dat op 17 oktober s’morgens op de rol staat in Leeuwarden. Het zou mooi zijn wanneer de (oude) geestverwanten van de  Occupy beweging het zouden kunnen opbrengen om de Cashman moreel te ondersteunen.

Addy Stoker

Voorzitter Verenigd Links

De nieuwe strengheid

Categorie: Blog Gepubliceerd: woensdag 04 oktober 2017 Geschreven door Super User

Onderzoek toont aan dat nieuwe armen op het moment dat zij hulp zoeken voor hun financiële problemen vaak (nog ) huisbezitter zijn, of in een woning wonen terwijl ze niet in aanmerking komen voor huursubsidie. In een situatie waarin er plotseling iets in je inkomen verandert zoals werkloosheid  of een scheiding ben je niet zomaar uit de problemen, integendeel. Een aantal gemeenten, waaronder Leeuwarden kent het verschijnsel woonkostentoeslag. Wanneer je in een situatie verkeert waarin je te maken krijgt met een sterke inkomensdaling en in een te duur huis woont gelet op je huidige inkomen dan kun je woonkostentoeslag aanvragen. Diverse fracties hebben in het recente verleden opgemerkt dat er in het armoedebeleid aandacht moet zijn voor deze groep mensen. Omdat Leeuwarden de woonkostentoeslag kent is er dan niets aan de hand zou je dan misschien denken. Toch is dat blijkbaar te gemakkelijk gedacht. Want ondanks de opmerkingen van diverse raadsleden kenmerkt het Leeuwarder beleid zich door een nieuwe strengheid. Zo kregen wij als Verenigd Links meldingen binnen van mensen die eerder woonkostentoeslag ontvingen, maar nu niet meer omdat bijv. het bezit van een oude caravan en een auto met een waarde van ca.1500 euro opeens reden was om de toeslag niet (meer) toe te kennen, terwijl deze eerder ook al in bezit waren.

De nieuwe strengheid wordt ongetwijfeld veroorzaakt door de wens van het Leeuwarder College om te bezuinigen op het sociaal domein, en dat dupeert mensen. Bij de bezuinigingsvoorstellen die wethouder Ekhart ( PVDA) onlangs presenteerde staat ook deze woonkostentoeslag, het is volgens de wethouder mogelijk om deze toeslag in duur te beperken of zelfs in het geheel af te schaffen. Gezien de gesignaleerde  nieuwe strengheid is het College daar op die manier blijkbaar al aan begonnen. Ten koste van mensen die deze toeslag hard nodig hebben. Dat is niet goed.

Addy Stoker

Verenigd Links

Lionitas verdient beter

Categorie: Blog Gepubliceerd: maandag 04 september 2017

Nu de mist is opgetrokken rondom het Cambuurstadion wordt pijnlijk duidelijk dat de breedtesport beter verdient dan het nu krijgt. Wethouder Deinum denkt voor de verkiezingen mooi gescoord te hebben, terwijl zijn collega Ekhart ondertussen atletiek vereniging Lionitas afknijpt.

dat is belangrijk vast te stellen nu de nieuwe nota over het sportaccomodatiebeleid er aan komt. In de oude nota lees je over de atletiek vereniging: " tot een ledental van ongeveer duizend leden kan een atletiekvereniging goed uit de voeten op een volwaardige accomodatie met een 6-laans 400 meterbaan en een 8- laans sprintbaan. Leeuwarden beschikt over voldoende ruimte voor technische nummers".

dat is echter foutief want er is helemaal geen 8-laans sprintbaan aanwezig. en de Atletiek Unie keurde de baan volledig af voor nationale en internationale wedstrijden en de technische voorzieningen werden als onvoldoende beoordeeld.

na de nodige strubbelingen werd er binnen de begroting van de Gemeente voor het jaar 2017 een bedrag van 550.000 euro vrijgemaakt voor de renovatie.

Tijdens de uitvoering bleek het mee te vallen met de kosten omdat een asfaltlaag niet vervangen behoefde te worden, een meevaller van 100.000 euro.

De gemeente stond (staat) echter niet toe dat deze meevaller verder voor het project wordt ingezet. En wethouder Ekhart knijpt Lionitas af. Hiermee geeft de wethouder aan dat er ook op dit punt bij hem sprake is van een zeer beperkte blik. De atletiekbaan is onderhouden maar niet bij de tijd gebracht, verder ontwikkeling van die prachtige atletieksport is blijkbaar niet gewenst.

Leeuwarden is Culturele Hoofdstad 2018, en waar overal ter wereld de atletieksport beschouwd wordt als culturele sport en de basis van gezond bewegingsonderwijs wordt het hier door het College gezien als een kostenpost.

Waar ooit de basis gelegd werd van Sifan Hassans carriére, wordt nu de toekomst van andere talenten tekort gedaan.

Bij Lionitas vindt men de hele operatie grosso modo een zwak geregiseerd en slecht to uitvoer gebracht proces met een fikse uitloop. Daar komt nog bij dat de Vereniging op geen enkele wijze is betrokken bij de daadwerkelijke uitvoering. De wensen van de club zijn grotendeels terzijde geschoven, terwijl er wel geld voor was binnen de begroting. PVDA wethouder Andries Ekhart heeft de kans voorbij laten gaan om nu in een stad als Leeuwarden een baan neer te zetten die de moeite waard is, waar ook volwaardige wedstrijden gehouden kunnen worden. Andere (kleinere ) steden in het Noorden blijven ons nu voor op dit gebied. Terwijl we juist ook zouden moeten inveseren in de breedtesport. Ik ben blij dat er een nieuw Cambuurstadion komt, dat is echt top, maar ik snap ook wel dat andere sportorganisaties ook op een positieve houding rekenen.

Addy Stoker

lijsttrekker Verenigd Links

Uitbuiting

Categorie: Blog Gepubliceerd: dinsdag 19 september 2017 Geschreven door Super User

Een vreemde ervaring is het toch wel wanneer je leest in de monitor werk en inkomen die in de gemeente Leeuwarden is verschenen. Vooral het verhaal over Flextentie. In 2016 zijn er in Leeuwarden 66 mensen volgens die methode aan het werk gegaan. Hoe werkt het? Voor 12 euro per uur kunnen ondernemers via het bedrijf Flexentie bijstandsgerechtigden inhuren voor tijdelijke of flexibele klussen in bijvoorbeeld horeca, schoonmaak of detailhandel. Deze bijstandsgerechtigden verdienen dan 2 euro per uur bovenop de uitkering en Flextentie deelt dan de overige tien euro met de gemeente. PVDA wethouder Ekhart is er heel tevreden over, maar bij mij voelt het niet goed, aan het werk voor 2 euro per uur?? Ik weet niet hoe het u vergaat, ik zie dit toch als een vorm van uitbuiting.

Geef die deze mensen normaal, eerlijk betaald werk. Verder is het zo dat het aantal uitkeringsgerechtigden in 2016 is gegroeid tot 6182. Je kunt dus zeggen dat het werkgelegenheidsbeleid in deze gemeente tekort schiet. De focus ligt teveel op vrijwilligerswerk. In 2017 wordt er economische groei verwacht. Je ziet dat de economie floreert, en de tweedeling groeit ook in onze gemeente. teveel mensen merken helemaal niets van deze economische groei, veel mensen zijn alleen maar bezig om te overleven, en dat moet echt anders.

Gemeenten zijn sinds enige tijd verplicht om te toetsen of reïntegratie trajecten betaald werk verdringen. Helaas houdt Leeuwarden zich op dit punt niet aan deze verplichting. Alleen wanneer ze het toevallig tegenkomen (of Verenigd Links het weer eens doorgeeft). Doen ze er iets mee. Wanneer je de monitor leest, kom ik tot de conclusie, zo kan het niet langer....

Addy Stoker

Verenigd Links

Struisvogelpolitiek

Categorie: Blog Gepubliceerd: donderdag 06 juli 2017

Er is in Leeuwarden veel aan de hand in het Sociaal Domein. In een poging om te bezuinigen gaat er veel verkeerd. Verenigd Links ontvangt vooral meldingen van mensen die aangeven dat  beslissers ontrecht op de stoel van de medicus gaat zitten. Twee voorbeelden: een mevrouw vroeg een vervoersvoorziening aan, en de beslisser zei, dat het belangrijk was om vooral dit jaar die heupoperatie te doen en ze moest steunzolen laten aanmaken, dan was een vervoerspas waarschijnlijk overbodig volgens de beslisser, uitkomst: een pas voor één jaar..

Tweede voorbeeld: voor een jongen ligt er een indicatie van het Autisme Centrum Nederland, een dochter van het UMCG. Dit wordt dan weer in twijfel getrokken door beslissers, wat doe je als aanvrager wanneer zelfs de indicaties van zulke gespecialiseerde instellingen als dubieus worden neergezet? Dat geeft aanvragers een machteloos geval. Ik vroeg aan de wethouders ( van Hall, CDA en Ekhart PVDA) hoe dit voorkomen kan worden wanneer er nog verder in de budgetten wordt gesneden, het antwoord was ontkennend, het werd beschouwd als verkiezingsretoriek en er was toch een klant tevredenheids onderzoek geweest en daar kwam het beleid er goed uit..

Wij hebben de ervaring dat men in Leeuwarden graag struisvogelpolitiek bedrijft, meldingen van burgers worden doorgaans niet echt serieus genomen, dat zijn incidenten en als je dat zo neer zet dan hoef je er daarna ook niets meer mee te doen. Zo heeft het ook ander halfjaar geduurd voordat men de meldingen over Caparis serieus nam. Wij hopen dat de geschiedenis zich niet herhaalt want de meldingen die wij nu regelmatig binnenkrijgen inzake sociale wijkteams liegen er niet om. We weten dat ze het druk hebben, er blijkt toch veel mis te zijn rondom de afhandeling van diverse aanvragen op het terrein van de WMO, vooral in de communicatie en de snelheid van procedures.

Het college wil verder bezuinigen, echter al dat gedoe over geld hoort niet ten koste te gaan van al die mensen die hulp nodig hebben, dat is nu maar al te vaak wel het geval.

Addy Stoker

Verenigd Links