Over ons

Verenigd Links heeft als insteek opkomen voor de zwakkeren in de samenleving, armoedebestrijding en gelijke behandeling, gelijke kansen voor iedereen. Met als basis respect, solidariteit en loyaliteit naar elkaar toe.

Stop airport Lelystad

Actie Airport Lelystad

Vanuit Verenigd Links Assen en Weststellingwerf wijst men op de problemen die ontstaan wanneer Lelystad Airport in 2018 een nieuwe baan opent. Dan passeren er ongeveer 4000 vluchten op een hoogte v...

Even voorstellen...

Het alternatief  

Verenigd Links heeft als insteek opkomen voor de zwakkeren in de samenleving, armoedebestrijding en gelijke behandeling, gelijke kansen voor iedereen. Met als basis respect, solidariteit en loyalit...

Harde, duidelijke keuzes zijn nodig. Verenigd Links durft ze te maken!

 

Crisis gepaard gaande met verlies van banen wordt voornamelijk veroorzaakt door het feit dat het economische systeem geen rekening houdt met mensen maar alleen oog heeft voor beurskoersen, pensioendekkingen en banksystemen. Het rijk en gemeenten nemen dat over. Steeds meer mensen komen hierdoor in de verdrukking en langs de kant te staan. Voorzieningen worden gedecentraliseerd, versoberd of compleet wegbezuinigd. De sociale veiligheid van mensen is in het geding.

Ok, de verschillen tussen arm en rijk worden kleiner in Nederland, dat is waar, maar niet op een manier waarbij de armen minder arm worden maar de rijken alleen iets minder rijk. Er komen relatief steeds meer armen bij. De individuele schuldenlast is torenhoog. Dat houdt geen stand.

In deze tijd zijn veel mensen bezig met overleven. Hoe kom ik uit de negatieve spiraal waar ik veelal gedwongen in terecht ben gekomen. Bezuinigingen, ontslagen, hoge schulden, gezondheidsproblemen met een afnemende dekking, woon-en werk onzekerheden, overbelaste mantelzorgers etc. Deze belangen worden voor een groot deel aangetast door de afnemende gelden die, samen met de oplopende kwaliteitsopdrachten, op de gemeenten afkomen. Een immense opgave waarbij er wel degelijk harde, soms principiële, politieke keuzes moeten worden gemaakt. Deze keuzes moeten allereerst gaan over het terugdringen van voornoemde zaken want het gaat om mensen. Verenigd Links zal deze keuzes niet uit de weg gaan.
Ieder mens telt!

Alvast bedankt!