Over ons

Verenigd Links heeft als insteek opkomen voor de zwakkeren in de samenleving, armoedebestrijding en gelijke behandeling, gelijke kansen voor iedereen. Met als basis respect, solidariteit en loyaliteit naar elkaar toe.

Stop airport Lelystad

Actie Airport Lelystad

Vanuit Verenigd Links Assen en Weststellingwerf wijst men op de problemen die ontstaan wanneer Lelystad Airport in 2018 een nieuwe baan opent. Dan passeren er ongeveer 4000 vluchten op een hoogte v...

Even voorstellen...

Het alternatief  

Verenigd Links heeft als insteek opkomen voor de zwakkeren in de samenleving, armoedebestrijding en gelijke behandeling, gelijke kansen voor iedereen. Met als basis respect, solidariteit en loyalit...

Fryslân

Te veel Friese kinderen groeien op in een achterstandssituatie en Friezen verdienen aanzienlijk minder dan het landelijk gemiddelde, ze zijn vaker werkloos en hun kinderen scoren  gemiddeld slechter op school. Daar moet iets aan gedaan worden. Fryslân mag wel wat meer ambitie tonen en  meer investeren in onderwijs, welvaart en werkgelegenheid.