Over ons

Verenigd Links heeft als insteek opkomen voor de zwakkeren in de samenleving, armoedebestrijding en gelijke behandeling, gelijke kansen voor iedereen. Met als basis respect, solidariteit en loyaliteit naar elkaar toe.

Stop airport Lelystad

Actie Airport Lelystad

Vanuit Verenigd Links Assen en Weststellingwerf wijst men op de problemen die ontstaan wanneer Lelystad Airport in 2018 een nieuwe baan opent. Dan passeren er ongeveer 4000 vluchten op een hoogte v...

Even voorstellen...

Het alternatief  

Verenigd Links heeft als insteek opkomen voor de zwakkeren in de samenleving, armoedebestrijding en gelijke behandeling, gelijke kansen voor iedereen. Met als basis respect, solidariteit en loyalit...

Leefbaarheid vergroten in o.a. krimpregio’s

Krimp aanpakken door perspectief te bieden. In sommige delen van de provincie is sprake van krimp van de bevolking. Die krimp en de daarmee samenhangende leegloop zijn mede het gevolg van het in de afgelopen jaren gevoerde beleid, waarbij te weinig is geïnvesteerd in een normale ontwikkeling van o.a. werkgelegenheid. De kleine bedrijven waren en zijn te weinig in beeld, terwijl het Midden en Klein Bedrijf (MKB) de motor van de Friese economie is. De krimp kunnen we aanpakken door de mensen die er wonen perspectief te bieden. Perspectief op werk, op behoud van voorzieningen en op een geschikte woning.