Over ons

Verenigd Links heeft als insteek opkomen voor de zwakkeren in de samenleving, armoedebestrijding en gelijke behandeling, gelijke kansen voor iedereen. Met als basis respect, solidariteit en loyaliteit naar elkaar toe.

Stop airport Lelystad

Actie Airport Lelystad

Vanuit Verenigd Links Assen en Weststellingwerf wijst men op de problemen die ontstaan wanneer Lelystad Airport in 2018 een nieuwe baan opent. Dan passeren er ongeveer 4000 vluchten op een hoogte v...

Even voorstellen...

Het alternatief  

Verenigd Links heeft als insteek opkomen voor de zwakkeren in de samenleving, armoedebestrijding en gelijke behandeling, gelijke kansen voor iedereen. Met als basis respect, solidariteit en loyalit...

Religie

Verenigd Links erkent dat kerken en religieuze instellingen een zelfstandige positie innemen in onze samenleving. Alle religies hebben volledige godsdienstvrijheid, ze dienen zich echter te houden aan de Nederlandse (grond)wet.

Noodhulp voor uitgeprocedeerde asielzoekers en illegalen

Voor uitgeprocedeerde asielzoekers en illegalen  moeten voorzieningen voor noodopvang beschikbaar zijn waar zijn menswaardig behandeld worden. Strafbaarstelling van illegaliteit en het in detentie plaatsen van illegalen en uitgeprocedeerde asielzoekers wijzen wij af.

Discriminatie

Verenigd Links verzet zich tegen alle discriminatie op grond van geslacht, leeftijd, godsdienst, etnische afkomst, sociale geaardheid, of op grond van lichamelijke of geestelijke beperkingen. Alle hindernissen in mobiliteit, scholing, beroepsopleiding, beroep en communicatie dienen daarom te worden weggenomen.

Gelijke behandeling

Gelijk loon voor dezelfde arbeid voor mannen en vrouwen is een belangrijk uitgangspunt. Ook in leidinggevende posities moeten vrouwen evenredig vertegenwoordigd zijn.

Democratie

Verenigd Links wil de medezeggenschap van burgers  bevorderen, voor goed beleid is het noodzakelijk dat er draagvlak is onder de bevolking.

Wethouders en burgemeesters moeten hun functie niet combineren met het lidmaatschap van Provinciale Staten, en geen dubbelfunctie vervullen. Om elke schijn van belangenverstrengeling te vermijden.